On aina yhtä kivaa kun
tädiltä tulee kirje!

Iloisia uutisia kerran kuussa sähköpostiosoitteen hinnalla.

Asiakkaamme ovat organisaatioita niin yksityiseltä, julkiselta kuin kolmannelta sektorilta. Yhteistä niille on tarve saada aikaan muutos, usko viestinnän ja markkinoinnin merkitykseen muutoksen aikaansaamisessa ja johdon vahva sitoutuminen asiaan. Asiakkailta saamamme palautteen perusteella meidät koetaan luotettaviksi ja asiantunteviksi yhteistyökumppaneiksi, joiden kanssa on helppo keskustella ja tehdä töitä.

”Joy & Orderin tädit riensivät heti apuun, kun kuulivat hädästämme. Voinkin näin loppuraportin saatuani lämpimästi suositella kyseisiä tätejä vastaavanlaisiin tehtäviin.” Tom Gammals, toimitusjohtaja,  Novago Yrityskehitys Oy

 

Viestinnästä tehtiin osa Klinik Healthcare Solutionsin palvelua

Klinik Healthcare Solutions kehittää keinoälyyn perustuvia terveydenhuollon palveluita. Klinik Pro -palvelun käyttöönotto on niin kuntalaisille kuin terveydenhuollon ammattilaisille merkittävä muutos totuttuihin tapoihin varata aika lääkärille tai hoitajalle. Siksi Klinik halusi tarjota asiakkailleen teknologian lisäksi myös viestintäpalveluita.

Valmiin viestintämateriaalin tavoite oli tehdä Klinik Pron ostamisesta houkuttelevampaa ja tukea Klinik Pron käyttöön ottavia asiakkaita muutoksessa, jotta käyttöönotto olisi mahdollisimman sujuvaa. Tädit suunnittelivat ja tuottivat yhdessä suunnittelutoimisto Aivanin kanssa viestintäpaketin, jonka avulla Klinikin asiakkaat voivat helposti viestiä muutoksesta kuntalaisille. Sen tarkoitus oli informoida kuntalaisia, hälventää uuteen palveluun mahdollisesti liittyviä epäluuloja, vähentää muutoksesta asiakkaille aiheutuvaa kuormitusta ja tehdä Klinik Pron ostamisesta helpompaa.

Materiaaleja ja prosessia hiottiin muutaman käyttöönoton verran, minkä jälkeen Klinikin tiimi alkoi itse koordinoida viestintäpaketin tuotantoa jokaisen uuden asiakkaan kanssa. Tädit jatkavat työtään Klinikin viestinnän kehittämiseksi nyt mm. mediaviestinnän ja verkkoviestinnän saralla.

Lue blogistamme koko tarina!

Viestinnällä on ollut iso merkitys palvelumme myynnin ja käyttöönottojen yhteydessä. Hyvin suunniteltu, selkeä ja komean näköinen viestintäpaketti auttaa asiakasorganisaatiota hahmottamaan paremmin, mistä koko asiassa on kysymys, ja nostaa samalla loppuasiakkaan keskiöön heti alkuvaiheessa. Terveydenhuollon muutoksissa on erityisen tärkeää miettiä alusta saakka loppukäyttäjää ja heidän haasteita tai pelkoja uudistusten keskellä
Hannu Nissinen, toimitusjohtaja, Klinik Healthcare Solutions

Perinteikäs Tammisaaren Säästöpankki nykyaikaisen viestinnän tiellä

Tammisaaren Säästöpankilla on kunniakas 150-vuotias historia alueellaan. Keväällä 2016 pankista soitettiin tädeille. Oli tarve löytää nykyaikaisia tapoja kertoa sen monista vahvuuksista. Mielikuvaa haluttiin raikastaa ja läsnäoloa paikallisessa yhteisössä tiivistää. Konserniviestinnän rinnalle tarvittiin omaa sisältöä. Tädit kutsuttiin auttamaan muutoksen läpiviennissä. Työ aloitettiin starttiprojektilla, jossa tehtiin kartoitus nykytilanteesta ja määriteltiin tavoitteet. Yhdessä mietittiin, minkälaisista teemoista puhutaan sekä missä, miten ja kenelle aiheet tarjoillaan. Myös henkilökunta haluttiin ottaa mukaan uuteen tapaan viestiä. Starttipaketin jälkeen yhteistyö tätien kanssa jatkui sopimusasiakkuutena. Vuodesta 2017 tulikin erilainen viestinnän vuosi!

”Tammisaaren Säästöpankki aloitti keväällä 2016 yhteistyön Joy & Orderin kanssa. Olemme lyhyessä ajassa kokeneet paljon yhdessä, ja on ollut todella ilo tehdä heidän kanssa töitä. Joy & Order auttoi meitä alusta loppuun mm. Hangon pop-up kesäkonttoriprojektin kanssa. Yhteistyötä tehtiin tiiviisti suunnittelusta markkinointiin, tiukalla aikataululla. Olimme vasta aloittaneet yhteistyön mutta silti kaikki sujui erittäin joustavasti. Panostamme nyt markkinointiin sosiaalisessa mediassa ja meillä on siellä kiinnostavia projekteja käynnissä. Olemme olleet tosi tyytyväisiä
Joy & Orderin palveluun. Katsomme mielenkiinnolla tulevaisuuteen ja mitä yhdessä pystymme saavuttamaan.”

Michael Vaarimo, luottovastaava, Tammisaaren Säästöpankki

JCO Digital kirkasti brändinsä ja lähti kansainvälisille vesille

Yrittäjäpariskunta Monica ja Juha Javanainen Digistudio JCO:sta halusivat muuttaa yrityksen brändimielikuvaa. Viestintää piti terävöittää, jotta se palvelisi paremmin liiketoiminnan tavoitteita. Mielessä oli tietyntyyppisiä asiakkaita ja projekteja, joita toivottiin lisää. Tavoitteena oli päästä kansainvälisille markkinoille. Koettiin tärkeäksi näyttäytyä kiinnostavana työpaikkana uusille työntekijöille.

Tädit tuottivat JCO Digitalille viestintästartin, jonka avulla kokonaisuus otettiin haltuun ja käytännön tekeminen ohjattiin oikeaan suuntaan. Myös henkilökunta otettiin mukaan. Blogimarkkinointi käynnistettiin sisältötyöpajan avulla.

Lue koko tarina blogistamme!

Päämäärätietoisen ja jatkuvan työn seurauksena JCO:n tiimi on saanut aikaan tulosta:

“Olemme saaneet tietyt tahot herätettyä. Asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta on tullut kommentteja ja palautetta. Olemme saaneet muutettua brändimielikuvaamme sellaiseksi, kuin halusimme. Olen reissannut viimeisen vuoden aikana ympäri maailmaa, ja meillä on nyt asiakkaita myös Englannista ja USA:sta. Ne ydinviestit, jotka koko projektin aluksi määrittelimme, tulevat nyt takaisin meille asiakkaiden suusta.”
Monica Javanainen, luova johtaja, JCO Digital

Lääkäriasema Sallab: Ryhtiä ja tukea päivittäiseen tekemiseen

Tarve terävöittää omaa viestintää, lisätä tunnettuutta ja uskottavuutta ja käyttää omia resursseja tehokkaasti kannusti Lääkäriasema Sallabia tarttumaan Joy & Orderin Starttipalveluun jo vuonna 2014. Yhdessä työstettiin perustukset kuntoon: sisältöstrategia, käyttäjäprofiilit ja kanavavalinnat. Verkkosivujen sisältö uudistettiin ja luotiin uudet sivut sisaryritykselle Somerolla. Molemmille yrityksille perustettiin omat Facebook-sivut, ja henkilökuntaa koulutettiin viestinnän saloihin. Kehitystyö on jatkunut mm. blogiyhteistyöllä Salon Seudun Sanomien kanssa.

Kiireisen lääkäriaseman oman henkilökunnan osaaminen ja aika ovat kiinni potilastyössä. Viestinnän jatkuvan suunnittelu ja ylläpito ratkaistiin solmimalla kuukausisopimus tätien kanssa.

”Yhteistyö on sujunut erittäin hyvin ja siitä on ollut suuri apu ja tuki päivittäisessä työssä,” kertoo työterveyshoitaja Elina Grönlund, joka huolehtii asiakkaan päässä mm. somepäivityksistä.

Elina kertoo Startin olleen monin tavoin hyödyllinen kokemus. Se toi eri aloihin erikoistuneet kollegat saman pöydän ääreen jakamaan ja pohtimaan oman talon asioita eri kulmista. Samalla viestintää saatiin ajan tasalle ja nykyaikaisemmaksi.

Viestinnän ammattimainen tekeminen yhdessä Joy & Orderin kanssa on tuonut ryhtiä muuhunkin tekemiseen ja tehnyt Sallabista varteenotettavamman tekijän yksityisen terveydenhuollon kentässä.
Tuomo Niskanen, toimitusjohtaja, Lääkäriasema Sallab ja Someron Lääkäriasema Oy

OAJ Uusimaa: strategisista linjauksista käytännön tekemiseen

OAJ Uudenmaan alueyhdistyksen hallituksessa koettiin, että viestinnän punainen lanka puuttui. Oli epäselvää, mitä viestitään kenelle ja miten. Koska viestintä on oleellinen osa järjestön ydintehtävää, kaivattiin myös ulkoisen ja sisäisen viestinnän tarkempaa määrittelyä ja omien prosessien selkeyttämistä. Hallitus oli laajalla rintamalla sitoutunut viestinnän kehittämiseen, mikä loi hyvän lähtökohdan työskentelylle.

Vyyhtiä lähdettiin purkamaan ottamalla selvää nykytilanteesta ja tunnistamalla sen haasteet ja mahdollisuudet. Käyttäjätarinoiden avulla löydettiin useita eri kohdeyleisöjä, joista valittiin tärkeimmät. Tämän jälkeen jatkettiin määrittelemällä järjestön ydinviestit sekä viestinnän teemat. Työskentelyssä selkeytettiin myös sosiaalisen median kanavien tarkoitusta. Strategisista linjauksista johdettiin käytännön työtä tukevia tavoitteita, työkaluja, mittareita ja toimintamalleja, jotka auttavat myös hallituksen jäsenten välistä tiedonkulkua, keskustelua ja dokumenttien jakamista. Projektin päättyessä OAJ Uusimaa oli jo hyvää vauhtia ottamassa uusia toimintamalleja käyttöön.

Lue blogistamme OAJ Uudenmaan alueasiamies Jari Salmisen haastattelu, joka kertoo, miten yhdistys löysi viestintäänsä ilon ja järjestyksen.

Yhdistyksen omassa blogissa puheenjohtaja Markku Tikkanen avaa omia ajatuksiaan viestinnän kehittämisprojektistamme ja sen tuomista hyödyistä.

Projektin aikana tärkeintä oli löytää viestintään punainen lanka ja päivittää verkkoviestintämme tähän päivään. Itselleni isoin oivallus oli käyttäjäprofiilien luonti. Työskentely kanssanne oli vuorovaikutteista, asiakaslähtöistä ja osaavaa.

Markku Tikkanen, puheenjohtaja, OAJ Uudenmaan alueyhdistys ry

Uusia reserviläisurheilun ystäviä etsimässä

Reserviläisurheiluliiton hallitus ja digitoimikunta olivat todenneet, että verkkoviestintä piti tuoda nykyaikaan ja että tilanne vaati ulkopuolista apua. RESUL toivoi, että verkkoviestintä tukisi sen jäsenyhdistysten jäsenhankintaa ja että jo olemassa olevien reserviläisurheilun harrastajien lisäksi tavoitettaisiin ennen kaikkea uusia kohderyhmiä.

Tädit kävivät tehtävään käsiksi Startti-palvelunsa avulla. Työ aloitettiin senhetkisen tilanteen analysoimisella, mitä seurasi käyttäjäprofiilien luominen. Niiden avulla tunnistettiin tavoiteltavien kohderyhmien toiveita ja tarpeita sekä laajennettiin omaa näkökulmaa. Käyttäjäprofiilit ja sisältötyöpaja tuotettiin myös palvelemaan tulevaa verkkosivu­uudistusta. Projektin päätteeksi asetettiin tavoitteita RESULin digitaipaleen tuleville askelille ja osoitettiin käytännön työtä tukevia työkaluja ja mittareita.

Joy & Order ja Reserviläisurheiluliitto ovat tehneet yhteistyötä liittyen Reserviläisurheiluliiton digitaalisen viestinnän kehittämiseen. Reserviläisurheiluliitto on erittäin tyytyväinen Joy & Order ­yrityksen toimintatapaan (asiakaslähtöisyys) sekä ammattitaitoon, jolla tätä prosessia
on suunniteltu ja toteutettu. Suosittelemme yhteistyötä Joy & Order ­yrityksen kanssa lämpimästi.
Risto Tarkiainen, toiminnanjohtaja, Reserviläisurheiluliitto ry

 

Olemme auttaneet myös mm. seuraavia yrityksiä ja yhteisöjä:

Angelniemen Antenni
Compile Oy
Fläkt Woods Oy
Forcit Oy
Helsingin kulttuurikeskus
Hämeen ammattikorkeakoulu
Jimm’s for Business
Kamariteatteri
Kirkkonummen kaupunki, opetustoimi
Lounea Oy
Länsi-Uudenmaan matkailu Lumo Oy
Membook Oy
Mustion Linna
NDC Networks Oy
Nemit Oy
Novago Yrityskehitys Oy
Porkkalan lukio
Reflector Oy
Salon kaupunki
Saloxcom
Sanoma Pro
Sähköherkkyyssäätiö
Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri
Vetman Oy
Yrityssalo Oy

Back to Top

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä. Eväste on verkkosivuston lähettämä pieni yksinkertainen tekstitiedosto, joka tallentuu tietokoneelle, älypuhelimeen tai tablettiin. Käytämme evästeitä asetustesi muistamiseen. Ne eivät sisällä henkilötietoja. Evästeiden käytön voi estää selaimen asetuksista, mutta estolla saattaa olla kielteinen vaikutus sivuston toimintaan.

Sulje