"Ainoa uutiskirje jota luen."
(Lukija Vantaalta)

Ilon ja järjestyksen uutisia kerran kuussa sähköpostiosoitteen hinnalla.

Referenssit

Asiakkaamme ovat organisaatioita niin yksityiseltä, julkiselta kuin kolmannelta sektorilta. Yhteistä niille on tarve saada aikaan muutos, usko viestinnän ja markkinoinnin merkitykseen muutoksen aikaansaamisessa ja johdon vahva sitoutuminen asiaan. Asiakkailta saamamme palautteen perusteella meidät koetaan luotettaviksi ja asiantunteviksi yhteistyökumppaneiksi, joiden kanssa on helppo keskustella ja tehdä töitä.

Perniöläinen Teijo-Talot kirkasti ydinviestinsä Joy & Orderin avulla

Talotehdas Teijo-Talojen viestintäasiantuntemuksen tarve lähti brändin uudistuksesta, jonka myötä haluttiin myös saada yrityksen ydinviestit paremmin esille.

“Siihen työhön koimme tarvitsevamme ulkopuolista apua”, markkinointikoordinaattori Helinä Martti kertoo. Keskeistä oli, että Joy & Orderin käyttämän työpajatyöskentelyn kautta saatiin osallistettua myös muita avainhenkilöitä työhön.

Joy & Orderiin Teijo-Taloissa päädyttiin osittain siksi, että kumppaniksi haluttiin paikallinen toimija.

“Kun sitten tapasimme, meille jäi mielikuva, että nyt tulee asioita tehtyä. Lauralla ja Katjalla oli räväkkä ote, jolla arvelimme heidän saavan meihinkin vauhtia”, Martti nauraa.

Paras hyöty ydinviestien kirkastamisesta on ollut yhteisen näkemyksen muodostuminen.

“Itse olen viestintäpajan myötä pystynyt helpommin hahmottelemaan sisältöjä esimerkiksi verkkosivuillemme. Sain enemmän varmuutta tekemiseeni, kun ydinviesti ei ollut pelkästään minun ajatukseni, vaan yhdessä työstetty ja yhteisesti muodostettu. Nyt kuljemme kaikki samaan suuntaan.”

Yhteistyö Joy & Orderin kanssa sujui hyvin. 

“Koin palvelun hyvin henkilökohtaiseksi ja joustavaksi. Vaikka tarpeemme hieman muuttuikin matkan varrella sain aina apua.”

Lauralla ja Katjalla oli räväkkä ote, jolla arvelimme heidän saavan meihinkin vauhtia.
Helinä Martti, Teijo-Talojen markkinointikoordinaattori

”Viestintästartti vahvisti käsitystä siitä miten pitää toimia ja antoi viestinnällemme uuden linjan”

Monipuolisia digimarkkinoinnin palveluja tarjoavan Digiteam Oy:n ja Joy & Orderin yhteinen taival on pitkä, paljastaa Digiteamin toimitusjohtaja ja yksi sen perustajista, Antti Kärki.

“Olemme tunteneet Joy & Orderin porukoiden kanssa jo pidempään aiemmasta työelämästäni. Kun vanhojen kollegoiden kanssa perustimme Digiteamin, näimme heti yhteistyön tuomat hyödyt molemmille yrityksille.”

Alkuun yritysten kesken vinkattiin potentiaalisista asiakkaista.

Ajan mittaan tarpeet kuitenkin muuttuivat.

“Meillä oli Digiteamissä muodostunut hyvin selkeä kuva siitä, mitä olemme ja mitä haluamme tarjota asiakkaille. Iso kysymys oli, kokivatko asiakkaamme asian samalla tavalla. Emme oikein osanneet sanoittaa viestiämme tehokkaasti ja koimme, että tarvitsemme siihen ulkopuolista tukea.”

Tuttu toimija oli luonteva yhteistyökumppani ja Digiteamin viestinnän ja markkinoinnin linjaaminen aloitettiin Joy & Orderin kanssa. Prosessissa haastateltiin sekä omaa väkeä että asiakkaita.

“Viestintästartti vahvisti käsitystämme siitä miten pitää toimia. Se antoi viestinnällemme uuden linjan ja muutti tapaa, jolla viestimme itsestämme.”

Kärki suosittelee vastaavaa jumppaa myös muille yrityksille.

“Meidän tehtävä Digiteamissä on auttaa asiakkaita näkemään oman putken ulkopuolelle. Tässä roolit ikään kuin vaihtuivat.“

Joy & Order hoiti työnsä erinomaisesti ja kokemus oli hyvin positiivinen.
Antti Kärki, Digiteamin toimitusjohtaja

”Joy & Order uskalsi ainoana kertoa, mitä todella tarvitsemme”

FläktGroup Finland Oy on johtava ilmankäsittelyalan asiantuntija ja uusien sovellusten kehittäjä ja kuuluu yli 65 maassa toimivaan ja 3800 henkilöä työllistävään kansainväliseen FläktGroupiin. Suomessa yrityksellä on yli 400 työntekijää. Yhteistyössä lähdettiin hakemaan viestintään uutta kipinää ja etenkin kirkastamaan hieman pölyttynyttä työantajamielikuvaa alalla, jossa hyvistä osaajista on kova kilpailu.

“Luulimme vielä tarjouspyyntövaiheessa, että tarvitsemme vain uuden some-strategian. Joy & Order oli ainoa viestintätoimisto, josta uskallettiin sanoa, että me tarvitsemme oikeasti jotakin muutakin eli ihan viestintästrategian. Otimme riskin, uskoimme heitä ja lähdimme yhteistyöhön”, kertoo henkilöstöjohtaja Tuija Lehesvirta.

Keskeinen havainto työskentelyn aikana oli se, että viestintävastuiden määrittelyssä tarvittiin selkiytystä. Oli aika määritellä, kuka hoitaa ulkoista, kuka sisäistä viestintää ja mikä on viestinnän ja markkinoinnin välinen suhde.
“Nyt meillä on selkeästi määritelty nämä vastuut. Tosin markkinointirajapinnassa on vielä täsmennettävää, mutta asiat ovat senkin osalta kehittymässä hyvään suuntaan”, Lehesvirta kertoo.

Viestintästartin jälkeen FläktGroup Finland on entistä tietoisemmin ja rohkeammin tuonut viestinnässään, muun muassa rekrytointi-ilmoituksissa esiin omaa henkilöstöään. Tähän on talon sisällä suhtauduttu innostuneesti, jopa ilahtuneesti.
“Myös työnantajamielikuvaan tällä on ollut varmasti positiivinen vaikutus. Se viestii meistä sitä, että arvostamme henkilöstöämme ja olemme osaajistamme ylpeitä”, Lehesvirta toteaa.

Viestinnän painoarvo on kaiken kaikkiaan lisääntynyt koko organisaatiossa ja haettua kipinää on saatu.
“Esimerkiksi intrassa on ollut viime aikoina todella kivoja juttuja, juttuvinkkejä ehdotetaan aktiivisesti ja some-viestintäkin on selvästi piristynyt. Kaiken kaikkiaan sanoisin, että viestintästartin jälkeen FläktGroup Finlandin viestintä on kokonaisuutena noussut ihan uudelle tasolle”, Lehesvirta summaa.

Viestintästartin jälkeen FläktGroup Finlandin viestintä on kokonaisuutena noussut ihan uudelle tasolle
Tuija Lehesvirta, henkilöstöjohtaja, FläktGroup Finland

It’s all about communication!

Forcitilla lähdettiin kehittämään Joy & Orderin avulla ja opastuksella sisäistä viestintää. Oy Forcit Ab on perinteikäs ja jatkuvasti kehittyvä kemianteollisuuden yritys, joka on erikoistunut räjähteiden valmistamiseen sekä louhinta-alan konsultointiin ja koulutukseen.
“Markkinat ovat hyvin selkeät, mutta kasvun ja kansainvälistymisen myötä tarvittiin uusia tapoja, joilla tavoittaa kaikki työntekijät nopeasti ja luotettavasti sekä saadaan vahvistettua me-henkeä”, kertoo Forcitin henkilöstöpäällikkö Stefan Långström. Myös henkilöstöltä oli tullut palautetta, että olisi hyvä tietää, mitä muuta oman firman sisällä kaikkinensa tehdään ja tapahtuu, kuin mitä omissa osastopalavereissa tulee esiin.

Joy & Orderin Viestintästartti alkaa aina lähtötilanteen kartoituksella, sillä vain näkymä nykytilaan luo vankan pohjan kehittämistyölle. Niinpä Laura haastatteli eri puolilta Pohjoismaita ihmisiä työnsä ääressä. Ääneen pääsi työntekijöitä organisaation kaikilta tasoilta. Kaiken kaikkiaan todettiin, että perusasiat ovat kunnossa, mutta sisäisen viestinnän organisoinnissa ja sisällöissä oli kehittämisen varaa. Esiin tuli etenkin se, että tiedon ja osaamisen jakamista yli osastorajojen pidettiin tärkeänä. Lisäksi sisäisiin kanaviin haluttiin asia-asian lisäksi myös hyvää pöhinää, joka pitää yllä me-henkeä ja tuo iloa ja virkistystä työn keskelle. Kuten eräs yrityksen ruotsalainen työntekijä kiteytti: ”On myös tärkeää kuulla asioista, jotka eivät ole virallisesti niin tärkeitä.”

“Viestintästartin jälkeen sisäisen viestinnän pääkanavaksi on otettu Yammer ja sen rinnalle erilaisia projektityökaluja. Tämä on selvästi tehostanut ja lisännyt sisäistä viestintää”, Stefan Långström kertoo. Kaiken kaikkiaan viestintään ja asioiden jakamiseen on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota: se näkyy sekä innostuksessa, asenteessa että ihan käytännön tasollakin. Kaikki työntekijät ovat saaneet oman sähköpostiosoitteen, ja henkilöstö on ylipäänsä enemmän mukana suunnittelutyössä. Räjähde- ja louhostoiminta-alalla keskeisten ohjeistus- ja turvallisuusasioiden käsittelyyn on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota: työsuojeluvaltuutetut käyvät säännöllisesti aihepiiriin liittyviä asioita henkilöstön kanssa läpi tapaamisissa ja varmistavat, että viestit ja ohjeet menevät oikeasti perille. Koko yhtiön aiemmin pääkonttorissa Hangossa pidetty viikkopalaveri käsittelee nykyään asioita laajemmasta näkökulmasta. Vuoden vaihteen jälkeen kokous alkaa näkyä eri toimipaikkoihin live-streamina.

Viestintää kehitetään edelleen ja yhtiön väki on avoimuuden lisääntymisestä innoissaan.
“It’s all about communication”, Stefan Långström summaa viestinnän roolin yrityksessä. “Kun henkilöstö on tärkein voimavara, toimivan vuorovaikutuksen rooli on ensisijaisen tärkeä. Johtaminenkin on oikeastaan vain vuorovaikutusta – tavoitteellista vuorovaikutusta. Mutta ensin pitää tietenkin tietää, miten se kannattaa hoitaa”, Långström kiteyttää.

Viestintään ja asioiden jakamiseen on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota: se näkyy sekä innostuksessa, asenteessa että ihan käytännön tasollakin.
Stefan Långström, henkilöstöpäällikkö, Oy Forcit Ab

Viestinnästä tehtiin osa Klinik Healthcare Solutionsin palvelua

Klinik Healthcare Solutions kehittää keinoälyyn perustuvia terveydenhuollon palveluita. Klinik Pro -palvelun käyttöönotto on niin kuntalaisille kuin terveydenhuollon ammattilaisille merkittävä muutos totuttuihin tapoihin varata aika lääkärille tai hoitajalle. Siksi Klinik halusi tarjota asiakkailleen teknologian lisäksi myös viestintäpalveluita.

Valmiin viestintämateriaalin tavoite oli tehdä Klinik Pron ostamisesta houkuttelevampaa ja tukea Klinik Pron käyttöön ottavia asiakkaita muutoksessa, jotta käyttöönotto olisi mahdollisimman sujuvaa. Tädit suunnittelivat ja tuottivat yhdessä suunnittelutoimisto Aivanin kanssa viestintäpaketin, jonka avulla Klinikin asiakkaat voivat helposti viestiä muutoksesta kuntalaisille. Sen tarkoitus oli informoida kuntalaisia, hälventää uuteen palveluun mahdollisesti liittyviä epäluuloja, vähentää muutoksesta asiakkaille aiheutuvaa kuormitusta ja tehdä Klinik Pron ostamisesta helpompaa.

Materiaaleja ja prosessia hiottiin muutaman käyttöönoton verran, minkä jälkeen Klinikin tiimi alkoi itse koordinoida viestintäpaketin tuotantoa jokaisen uuden asiakkaan kanssa. Tädit jatkavat työtään Klinikin viestinnän kehittämiseksi nyt mm. mediaviestinnän ja verkkoviestinnän saralla.

Lue blogistamme koko tarina!

Viestinnällä on ollut iso merkitys palvelumme myynnin ja käyttöönottojen yhteydessä. Hyvin suunniteltu, selkeä ja komean näköinen viestintäpaketti auttaa asiakasorganisaatiota hahmottamaan paremmin, mistä koko asiassa on kysymys, ja nostaa samalla loppuasiakkaan keskiöön heti alkuvaiheessa. Terveydenhuollon muutoksissa on erityisen tärkeää miettiä alusta saakka loppukäyttäjää ja heidän haasteitaan tai pelkojaan uudistusten keskellä
Hannu Nissinen, toimitusjohtaja, Klinik Healthcare Solutions

Perinteikäs Tammisaaren Säästöpankki nykyaikaisen viestinnän tiellä

Tammisaaren Säästöpankilla on kunniakas 150-vuotias historia alueellaan. Keväällä 2016 pankista soitettiin tädeille. Oli tarve löytää nykyaikaisia tapoja kertoa sen monista vahvuuksista. Mielikuvaa haluttiin raikastaa ja läsnäoloa paikallisessa yhteisössä tiivistää. Konserniviestinnän rinnalle tarvittiin omaa sisältöä. Tädit kutsuttiin auttamaan muutoksen läpiviennissä. Työ aloitettiin starttiprojektilla, jossa tehtiin kartoitus nykytilanteesta ja määriteltiin tavoitteet. Yhdessä mietittiin, minkälaisista teemoista puhutaan sekä missä, miten ja kenelle aiheet tarjoillaan. Myös henkilökunta haluttiin ottaa mukaan uuteen tapaan viestiä. Starttipaketin jälkeen yhteistyö tätien kanssa jatkui sopimusasiakkuutena. Vuodesta 2017 tulikin erilainen viestinnän vuosi!

”Tammisaaren Säästöpankki aloitti keväällä 2016 yhteistyön Joy & Orderin kanssa. Olemme lyhyessä ajassa kokeneet paljon yhdessä, ja on ollut todella ilo tehdä heidän kanssa töitä. Joy & Order auttoi meitä alusta loppuun mm. Hangon pop-up kesäkonttoriprojektin kanssa. Yhteistyötä tehtiin tiiviisti suunnittelusta markkinointiin, tiukalla aikataululla. Olimme vasta aloittaneet yhteistyön mutta silti kaikki sujui erittäin joustavasti. Panostamme nyt markkinointiin sosiaalisessa mediassa ja meillä on siellä kiinnostavia projekteja käynnissä. Olemme olleet tosi tyytyväisiä
Joy & Orderin palveluun. Katsomme mielenkiinnolla tulevaisuuteen ja mitä yhdessä pystymme saavuttamaan.”

Michael Vaarimo, luottovastaava, Tammisaaren Säästöpankki

JCO Digital kirkasti brändinsä ja lähti kansainvälisille vesille

Yrittäjäpariskunta Monica ja Juha Javanainen Digistudio JCO:sta halusivat muuttaa yrityksen brändimielikuvaa. Viestintää piti terävöittää, jotta se palvelisi paremmin liiketoiminnan tavoitteita. Mielessä oli tietyntyyppisiä asiakkaita ja projekteja, joita toivottiin lisää. Tavoitteena oli päästä kansainvälisille markkinoille. Koettiin tärkeäksi näyttäytyä kiinnostavana työpaikkana uusille työntekijöille.

Tädit tuottivat JCO Digitalille viestintästartin, jonka avulla kokonaisuus otettiin haltuun ja käytännön tekeminen ohjattiin oikeaan suuntaan. Myös henkilökunta otettiin mukaan. Blogimarkkinointi käynnistettiin sisältötyöpajan avulla.

Lue koko tarina blogistamme!

Päämäärätietoisen ja jatkuvan työn seurauksena JCO:n tiimi on saanut aikaan tulosta:

“Olemme saaneet tietyt tahot herätettyä. Asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta on tullut kommentteja ja palautetta. Olemme saaneet muutettua brändimielikuvaamme sellaiseksi, kuin halusimme. Olen reissannut viimeisen vuoden aikana ympäri maailmaa, ja meillä on nyt asiakkaita myös Englannista ja USA:sta. Ne ydinviestit, jotka koko projektin aluksi määrittelimme, tulevat nyt takaisin meille asiakkaiden suusta.”
Monica Javanainen, luova johtaja, JCO Digital

OAJ Uusimaa: strategisista linjauksista käytännön tekemiseen

OAJ Uudenmaan alueyhdistyksen hallituksessa koettiin, että viestinnän punainen lanka puuttui. Oli epäselvää, mitä viestitään kenelle ja miten. Koska viestintä on oleellinen osa järjestön ydintehtävää, kaivattiin myös ulkoisen ja sisäisen viestinnän tarkempaa määrittelyä ja omien prosessien selkeyttämistä. Hallitus oli laajalla rintamalla sitoutunut viestinnän kehittämiseen, mikä loi hyvän lähtökohdan työskentelylle.

Vyyhtiä lähdettiin purkamaan ottamalla selvää nykytilanteesta ja tunnistamalla sen haasteet ja mahdollisuudet. Käyttäjätarinoiden avulla löydettiin useita eri kohdeyleisöjä, joista valittiin tärkeimmät. Tämän jälkeen jatkettiin määrittelemällä järjestön ydinviestit sekä viestinnän teemat. Työskentelyssä selkeytettiin myös sosiaalisen median kanavien tarkoitusta. Strategisista linjauksista johdettiin käytännön työtä tukevia tavoitteita, työkaluja, mittareita ja toimintamalleja, jotka auttavat myös hallituksen jäsenten välistä tiedonkulkua, keskustelua ja dokumenttien jakamista. Projektin päättyessä OAJ Uusimaa oli jo hyvää vauhtia ottamassa uusia toimintamalleja käyttöön.

Lue blogistamme OAJ Uudenmaan alueasiamies Jari Salmisen haastattelu, joka kertoo, miten yhdistys löysi viestintäänsä ilon ja järjestyksen.

Yhdistyksen omassa blogissa puheenjohtaja Markku Tikkanen avaa omia ajatuksiaan viestinnän kehittämisprojektistamme ja sen tuomista hyödyistä.

Projektin aikana tärkeintä oli löytää viestintään punainen lanka ja päivittää verkkoviestintämme tähän päivään. Itselleni isoin oivallus oli käyttäjäprofiilien luonti. Työskentely kanssanne oli vuorovaikutteista, asiakaslähtöistä ja osaavaa.

Markku Tikkanen, puheenjohtaja, OAJ Uudenmaan alueyhdistys ry

Uusia reserviläisurheilun ystäviä etsimässä

Reserviläisurheiluliiton hallitus ja digitoimikunta olivat todenneet, että verkkoviestintä piti tuoda nykyaikaan ja että tilanne vaati ulkopuolista apua. RESUL toivoi, että verkkoviestintä tukisi sen jäsenyhdistysten jäsenhankintaa ja että jo olemassa olevien reserviläisurheilun harrastajien lisäksi tavoitettaisiin ennen kaikkea uusia kohderyhmiä.

Tädit kävivät tehtävään käsiksi Startti-palvelunsa avulla. Työ aloitettiin senhetkisen tilanteen analysoimisella, mitä seurasi käyttäjäprofiilien luominen. Niiden avulla tunnistettiin tavoiteltavien kohderyhmien toiveita ja tarpeita sekä laajennettiin omaa näkökulmaa. Käyttäjäprofiilit ja sisältötyöpaja tuotettiin myös palvelemaan tulevaa verkkosivu­uudistusta. Projektin päätteeksi asetettiin tavoitteita RESULin digitaipaleen tuleville askelille ja osoitettiin käytännön työtä tukevia työkaluja ja mittareita.

Joy & Order ja Reserviläisurheiluliitto ovat tehneet yhteistyötä liittyen Reserviläisurheiluliiton digitaalisen viestinnän kehittämiseen. Reserviläisurheiluliitto on erittäin tyytyväinen Joy & Order ­yrityksen toimintatapaan (asiakaslähtöisyys) sekä ammattitaitoon, jolla tätä prosessia
on suunniteltu ja toteutettu. Suosittelemme yhteistyötä Joy & Order ­yrityksen kanssa lämpimästi.
Risto Tarkiainen, toiminnanjohtaja, Reserviläisurheiluliitto ry

 

Olemme auttaneet myös mm. seuraavia yrityksiä ja yhteisöjä:

Angelniemen Antenni
Compile Oy
Educo Valmennustalo Oy
Helsingin kulttuurikeskus
HSL
Hämeen ammattikorkeakoulu
Jimm’s for Business
Kamariteatteri
Kansainvälinen Mirjam Helin -laulukilpailu
Koodia Suomesta ry
Kuljetusliike Kantola & Koramo Oy
Kirkkonummen kaupunki, opetustoimi
Lounea Oy
Länsi-Uudenmaan matkailu Lumo Oy
Mastracon Oy
Membook Oy
Mustion Linna
NDC Networks Oy
Nemit Oy
Novago Yrityskehitys Oy
Porkkalan lukio
Reflector Oy
Salon kaupunki
Saloxcom
SER-tuottajayhteisö ry SERTY
Sähköherkkyyssäätiö
Uudenmaan ELY-keskus
Vetman Oy
Yrityssalo Oy

Back to Top

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä. Eväste on verkkosivuston lähettämä pieni yksinkertainen tekstitiedosto, joka tallentuu tietokoneelle, älypuhelimeen tai tablettiin. Käytämme evästeitä asetustesi muistamiseen. Ne eivät sisällä henkilötietoja. Evästeiden käytön voi estää selaimen asetuksista, mutta estolla saattaa olla kielteinen vaikutus sivuston toimintaan.

Sulje