On aina yhtä kivaa kun
tädiltä tulee kirje!

Iloisia uutisia kerran kuussa sähköpostiosoitteen hinnalla.

Oppiminen on kivaa!

Tilaa meidät pitämään luentoja, tietoiskuja, koulutuksia, työpajoja ja herätyshetkiä. Tulemme tunniksi, päiväksi tai koko kevääksi. Koulutuksistamme ovat saaneet apua niin yritysjohtajat, viestinnän ammattilaiset, pienyrittäjät kuin isojen julkishallinnon organisaatioiden esimiehet ja työntekijät.

“Kiitos teille positiivisesta otteesta ja innostuneesta imusta!”
“Ryhmässä joka kerta mukava, positiivinen fiilis, syntyi kivaa keskustelua ja verkostoitumista.”
”Tuntuu siltä että tämä oli yksi hyödyllisimmistä koulutuksista mitä meillä on ollut. Ei mitään tylsää eikä liian vaikeaa vaan just oikein ja kiinnostavaa ja ajatuksia herättävää!”
”Molemmat kouluttajat olivat loistavia, helposti lähestyttäviä ja rennon tunnelman luova esitystapa, yhteishengen luominen, aitous ja energiataso pysyi läpi päivän.”
”Valmennuksen tavoitteena oli sekä innostuksen sytyttäminen että käytännön valmiuksien kasvattaminen, ja kumpikin asia tuli toteen.”

Ota yhteyttä ja kerro tilanteestanne ja toiveistanne, niin räätälöimme teille sopivan kokonaisuuden, ellei alla olevista valmiista paketeistamme jo löydy sopivaa!

Haluan, että olette minuun yhteydessä

Viestintä, sisällöntuotanto ja sisältömarkkinointi

Blokinmurtaja – kirjoituskammosta itsensä ilmaisuun ja luovuuteen

Etkö ole viestinnän ammattilainen mutta haluaisit kirjoittaa ja osallistua organisaationne blogiin? Blokinmurtaja on todellinen luovan kirjoittamisen tehopaketti, jonka aikana käydään läpi bloggaamisen perusasioita ja käännetään luovuuden nupit kaakkoon! Koulutuspäivä sisältää perusteellisen määrän puhetta luovuudesta ja runsaasti erityylisiä kirjoitusharjoituksia, jotka helpottavat tyhjän arkin kammosta kärsivän kirjoittajan paineita. Tavoitteena on oppia ilmaisemaan itseään avoimella ja lämpimällä tavalla kirjoittaen.

Itsensä ja oman elämänpolkunsa tunteminen kuuluvat yhteen, joten kurssilla työstetään jonkin verran elämänkaareen liittyviä asioita, kirjoitetaan tunteista ja kehitetään erilaisten harjoituksien kautta mm. humoristisesti kirjoittamisen taitoa. Kurssilla tehdään erilaisia luovuutta avaavia kirjoittamisharjoituksia, joiden avulla herätellään tunnemuistia ja vapautetaan ilmaisua.

Koulutuspäivän sisältö suunnitellaan tilaajan tarpeita, lähtötilannetta ja kirjoittajapersoonaa kunnioittaen, ilon kautta! Tärkein väline kurssilla on halu kirjoittaa ja heittäytyä kokeilemaan uutta!

Kouluttaja: Laura Paloheimo, kirjailija, sisällöntuottaja, luovan kirjoittamisen ohjaaja
Lue blogistamme Lauran haastattelu, jossa pohditaan miten löytää kiinnostavaa ,sanottavaa ja miltä tuntuu laittaa itsensä alttiiksi?

Haluan, että olette minuun yhteydessä

 

Lukijalähtöiset tekstit

Lukijalähtöiset tekstit on työpaja viestintä- ja HR-tiimeille sekä muille tiimeille, jotka haluavat uudistaa tekstinsä lukijalähtöisiksi. Lukijalähtöinen teksti täyttää lukijan kolme psykologista tarvetta: tarpeen itsenäisyyteen, liittyneisyyteen ja osaamiseen. Kun nämä tarpeet täyttyvät, lukija kiinnostuu ja jopa innostuu tekstistä. Lukijalähtöisen kirjoittamisen tekstipaja koostuu valmennuksesta ja palauteklinikasta. Kun kirjoittajat hakevat toisiltaan palautetta jatkuvasti, he kehittyvät kirjoittajina työpajan jälkeenkin – loppumattomiin. Tekstipajan tuloksena kirjoittaja saavuttaa tekstillään sen, mitä halusi. Hän säästää aikaansa, kun hän saa ajatuksensa selväksi kerralla ja onnistuu kirjoittamaan tekstin nopeasti ja helposti. Kirjoittaja brändää itseään asiantuntijana, jonka kanssa on helppo työskennellä. Tekstipajan käynyt kirjoittaja auttaa kollegoitaan kehittymään ja toimii esimerkkinä muille kirjoittajille.

Kouluttaja: Viestintävalmentaja, tietokirjailija Sirke Lohtaja-Ahonen

Haluan, että olette minuun yhteydessä

 

Videosisällöt ja niiden tuotanto

Audiovisuaalinen kerronta eli videosisällön tekeminen ei ole salatiedettä. Tekniikka on nykyisin kaikkien saatavilla ja periaatteessa kuka tahansa voi hallita sen käytön. Kun rakennetaan talo, on hyvä olla yhteydessä siihen timpuriin, joka osaa neuvoa järkevän tavan tehdä itselle toimiva koti. Videotuotannon koulutukseen kuuluu koko päivän työpaja, jossa tutustutaan videokerrontaan ja hiotaan omaa kerrontatapaa. Kirkastamme, mitä videosisältöjä voi toteuttaa omatoimisesti ja miten.

Kouluttaja: Kari Toiviainen, ohjaaja, käsikirjoittaja, teatteri-ilmaisun ohjaaja

Haluan, että olette minuun yhteydessä

Työntekijälähettilyys ja työyhteisöviestintä

Viestintäairut-valmennus

Mietitäänkö teillä, miten henkilöstö saataisiin mukaan viestimään? Olisiko ulkomaailmankin syytä tietää, mitä kaikkea teillä oikeasti tehdään? Kulkeeko tieto huonosti? Mistä aika ja mistä ideat? Mistä päästä asiaa pitäisi ryhtyä ratkomaan ja miten? Työyhteisö- ja viestintävalmennusta ainutlaatuisella tavalla yhdistävä Viestintäairut-valmennus on kehitetty juuri näihin tarpeisiin. Tarkka kuvaus valmennuksen sisällöstä löytyy täältä.

Kouluttajat: Laura Mänki, Terhi Lavonen, Päivi Hoikkala

Haluan, että olette minuun yhteydessä

Innostava työyhteisöviestintä

Innostava työyhteisöviestintä on työpaja tai työpajojen sarja, jossa osallistujat kehittävät työpaikkansa viestintää. Työyhteisöviestinnän innostavuus perustuu sille, että viestintä ei kulje ylhäältä alas vaan vaakasuoraan. Ja sille, että jokainen osallistuu tiedon tuottamiseen, jakamiseen ja jalostamiseen. Työpaja voi yhtä lailla olla osallistujan ja valmentajan välinen kahdenkeskinen keskustelu tai sparrausten sarja.

Työpajojen päätteeksi osallistujien hallussa on se, mitä he halusivat: viestinnän tavoitteet, pääviestien kiteytys, viestintäsuunnitelma, uusi kanavapaletti, uusi viestintätiimi tai jotain muuta. Osallistujat tietävät, mitä viestinnän keinoja käyttäen he saavat ihmiset mukaan, ja osaavat valita oikeat viestinnän keinot eri tilanteisiin oikeaan aikaan. Osallistujat osaavat suunnitella viestintää lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, määritellä viestinnälle tavoitteet ja valita ne viestinnän toimenpiteet, jotka tukevat tavoitteiden saavuttamista.

Kouluttaja: Viestintävalmentaja, tietokirjailija Sirke Lohtaja-Ahonen

kouluttajan kuva

Haluan, että olette minuun yhteydessä

Tarinallistaminen

Intro tarinallistamiseen – vaikuttava viestintä on nyt

Miten rakentaa kokonaisvaltaista viestintää eri kanavien välille? Miten punainen lanka löytyy? Miten vaikuttaa, innostaa ja sitouttaa? Tarinallistamalla se onnistuu. Tarinallistamisen introssa käydään tarinallistaja Anne Kalliomäen johdolla läpi mitä tarinallistaminen tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä voi olla juuri teidän organisaatiollenne.

Kouluttaja: Anne Kalliomäki, tarinallistaja

Haluan, että olette minuun yhteydessä

 

Tarinallistamisen startti täsmätarpeeseen

Tarinallistamisen startti on suunnattu yrityksille, jotka haluvat ydintarinan luomisen lisäksi päästä suoraan myös käytännössä toteuttamaan tarinallista viestintää. Yrityksellä on esimerkiksi suora tarve tarinallistamiselle liittyen tulossa olevaan viestintäkampanjaan, asiakaslehteen tai messuosaston suunnitteluun. Prosessi etenee Stooripuu-työpajan kautta yrityksen oman ydintarinan luomiseen. Tuloksena on uutta ydintarinaa hyödyntävä selkeä tarinakäsirjoitus ohjeistamaan tarinallisen toimen toteuttamista.

Asiantuntija: Anne Kalliomäki, tarinallistaja

Haluan, että olette minuun yhteydessä

 

Työhyvinvointi, työyhteisötaidot ja työkulttuuri

Kohtaaminen keskiössä – avain työyhteisön hyvinvointiin

Mitkä ovat hyvinvoivan työyhteisön tunnusmerkit ja miten niitä ylläpidetään? Millaista on uutta luova yhdessä ajattelemisen taito ja arvostava kohtaaminen? Miten annetaan ja vastaanotetaan palautetta niin, että hyvä tulee näkyväksi ja kriittinenkin viesti tavoittaa ja mahdollistaa muutoksen rakentavalla tavalla? Vuorovaikutuksellinen ja kokeileva kolmituntinen avaa, luo uutta ja oivalluttaa. Koulutus sopii niin johtoryhmille kuin erilaisille tiimeille ja työyhteisöille. Koulutus lisää ja luo uutta avointa, läsnäolevaa ja vaikuttavaa vuorovaikutusta yksilön, ryhmän ja organisaation tasoilla. Jokainen voi vaikuttaa!

Kouluttaja: Päivi Hoikkala, henkilöstövalmentaja, työnohjaaja STOry

Haluan, että olette minuun yhteydessä

 

Pieni Mielitreeni ™ – helpotusta stressin ja kiireen kokemukseen

Pieni Mielitreeni™ on kahden tunnin kurkistus tietoisen läsnäolon ja NLPn maailmaan. Pieni Mielitreeni ™ tarjoaa mindfulnessin ja NLPn perusteita sekä konkreettisia työkaluja hyvään, tasapainoiseen työarkeen ja muuhun elämään. Koulutus lisää voimavaroja, keskittymiskykyä ja tehokkuutta, vähentää stressin kokemusta ja auttaa palautumaan nopeammin. Koulutus sopii niin johtoryhmille kuin erilaisille tiimeille ja työyhteisöille.

Kouluttaja: Päivi Hoikkala, henkilöstövalmentaja, työnohjaaja STOry

Haluan, että olette minuun yhteydessä

 

Coaching

Coaching on yksilön tai ryhmän tehtävästä lähtevää, tavoitteellista, tutkivaa ja kehittävää vuoropuhelua ja yhdessä ajattelua. Se on kokemuksellisen oppimisen prosessi. Coaching on luottamuksellista, määräaikaista, ja säännöllisesti toteutettavaa yhteistyötä. Se edistää ammatillista kasvua ja yhteistyötaitoja sekä mahdollistaa uudet näkökulmat, oivallukset ja ratkaisujen löytämisen haastavissa tilanteissa. Coaching selkeyttää perustehtävää ja on toimiva työn kehittämisen väline. Coaching sopii niin yksilöille, tiimeille kuin johtoryhmille.

Kouluttaja: Päivi Hoikkala, henkilöstövalmentaja, työnohjaaja STOry

Haluan, että olette minuun yhteydessä

Johtaminen ja esimiestaidot

Esiintymisen dynamiikka – minä ja matkani esiintyjänä

Teatteritaiteen ohjaaja, tv- ja videotuotannon ammattilainen Kari Toiviaisen esiintymiskoulutus sopii esim. myynti-, koulutus- ja esimiestehtävissä esiintyville henkilöille. Kari kutsuu esiintymisen dynamiikaksi elävää prosessia, jossa esiintyjä on yhteydessä itseensä ja muihin. Koulutuksen aikana tutkitaan omaa ja muiden minäkuvaa esiintyjänä, haetaan omia työkaluja esiintyjän matkalle ja jaetaan tähän kuuluvia voimistavia kokemuksia.

Kouluttaja: Kari Toiviainen, ohjaaja, käsikirjoittaja, teatteri-ilmaisun ohjaaja

Haluan, että olette minuun yhteydessä

 

Lisää palveluitamme:

 

Suunnittelu ja muutosprojektit

LISÄÄ

Tuotanto ja sopimusasiakkuus

LISÄÄ

Back to Top

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä. Eväste on verkkosivuston lähettämä pieni yksinkertainen tekstitiedosto, joka tallentuu tietokoneelle, älypuhelimeen tai tablettiin. Käytämme evästeitä asetustesi muistamiseen. Ne eivät sisällä henkilötietoja. Evästeiden käytön voi estää selaimen asetuksista, mutta estolla saattaa olla kielteinen vaikutus sivuston toimintaan.

Sulje