Viestintäairut on hyvän muutoksen sanansaattaja – ilmoita yhteisösi mukaan!

Moniammatillisuus on termi, jonka kuulee useimmiten sosiaalialalla ja terveydenhuollossa. Siinä asiakkaan ongelmia ratkotaan eri alojen ammattilaisten yhteistyönä. Viestinnän ja markkinoinnin alalla ammatti-identiteetit ovat usein jo valmiiksi sekoittuneita, ja ammattilaisilla on erilaisia taustoja, kokemuksia ja näkemyksiä. Samalla tavalla me pyrimme auttamaan asiakkaitamme heidän haasteissaan yhdistämällä monenlaista osaamista juuri siihen tilanteeseen, missä meitä tarvitaan.

Verkkoviestinnän asiantuntijana olen silti yhä useammin törmännyt siihen, että uudenlaisessa työskentelyssä tarvittaisiin myös uudenlaista asiantuntemusta. Joy & Order ei ole perinteinen mainostoimisto, joka tilauksesta toteuttaa kampanjoita, eikä perinteinen viestintätoimisto, joka vaalii ulkoista kuvaa. Emme myöskään ole pelkästään some- tai digitoimisto. Työtapoihimme kuuluu ottaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa mukaan asiakasorganisaation oma henkilökunta miettimään viestejä, tavoitteita ja sisältöjä. Kun halutaan saada koko yhteisö pysymään samassa todellisuudessa niin, että sekä sisäisesti kulkevat että ulospäin välitettävät viestit kertovat samaa tarinaa, ei meidän mielestämme ole muita vaihtoehtoja. Viime aikoina kovasti hehkutettu työntekijälähettilyyskin on ihannetapauksessa kunniatehtävä, johon kasvetaan omasta halusta – ei tuputettu ja päällepäsmäröity rooli, jota pitää vastentahtoisesti näytellä, tai jota toteutetaan lyhytjänteisesti vain palkkion takia. Kun mietitään, millaisia viestejä ulospäin pitäisi organisaation kannalta kulkeutua, joudutaan väistämättä pohtimaan myös organisaation sisäisen viestinnän toimivuutta, ja tätä kautta työhyvinvointia, johtamista, motivointia ja vuorovaikutusta. Ja tässä kohtaa saattaa konsultin keinovalikoima olla vähissä – ainakin itselleni on käynyt näin.

Tässäpä tuleekin sitten apuun se moniammatillisuus – ja serendipiteetti, sattuman ja johdatuksen iloinen yhdistelmä. Meillä yhteisötoimitila Hub Salossa on monenlaista osaamista, insinööreistä juristeihin ja myyntimiehistä journalisteihin. Kuinka ollakaan, meillä on tietysti myös työnohjauksen ja valmennuksen ammattilaisia. Eräänä päivänä sen kahvipöydässä tajusin: meillähän on lyömätön yhdistelmä sen miettimiseen, miten organisaation viestintää voitaisiin kohentaa niin että kaikki pysyvät mukana vauhdissa ja tietävät, mitä on tekeillä.

Tartuimme toimeen: Ajatusvoimala Aikatran Terhi Lavosen ja Polulla Coachingin Päivi Hoikkalan kanssa ryhdyimme miettimään, mitä voisimme tehdä toisin ja paremmin. Syntyi Viestintäairut-valmennus. Siinä autetaan yhteisöä löytämään keskuudestaan organisaation eri tasoilta joukko hyvän muutoksen airuita, jotka valmennetaan tehtäviinsä ja lähetetään viemään viestiä eteenpäin – yhdessä ja tuetusti. Valmennuksen aikana päätetään tavoitteet, etsitään keinot niiden toteuttamiseen ja annetaan valmiudet lähteä viemään muutosta koko organisaatioon. Puutumme sekä kommunikointiin prosessina että konkreettisiin viestinnän välineisiin, niin ihmisiin kuin kanaviinkin.

Nyt etsimmekin koekaniineja: onko teidän yhteisössänne muutoksen paikka? Eikö tieto kulje tai pelätäänkö, mitä työntekijät somessa puuhaavat? Viestiikö johto yhtä ja väki toista? Nyt teillä on ainutlaatuinen tilaisuus lähteä kanssamme kokeilemaan, mitä viestintäairuiden avulla voidaan saada aikaan. Uskomme vahvasti siihen hyvään, mitä tapahtuu, kun ihmisille annetaan mahdollisuus kokeilla, osata ja innostua – olemme nähneet tämän käytännössä omassa työssämme.

Valmennus toteutetaan maalis-toukokuussa. Se käsittää:

  • aloitustapaamisen yhteyshenkilöiden kanssa
  • johdantoluennon koko organisaatiolle
  • neljä 3 tunnin työpajaa
  • valmennuksen aikaisen tuen tuleville viestintäairuille.

Valmennuksen päätteeksi viestintäairuet valmistavat vielä yhteisen tapaamisen koko organisaatiolle.

Haluatteko ilmoittaa oman organisaationne mukaan testaamaan ensimmäistä Viestintäairut-valmennusta? Täyttäkää hakemus täällä. Käymme hakemukset huolellisesti läpi ja valitsemme niiden joukosta yhden, joka saa osaamisemme käyttöönsä maksutta. Tarkoituksena on win-win: me pääsemme kokeilemaan ja hiomaan menetelmäämme oikeassa ympäristössä, ja te saatte valmennuksen pelkkien matkakulujen hinnalla.

Hakemusten määräaika on 15.2. Tervetuloa, viestintäairuet – odotamme kovasti tapaamistanne!

Kirjoitus on aiemmin julkaistu LinkedIn-palvelussa.