Videotuotanto – mikä kumma siinä oikein maksaa?

Yhden minuutin aikana ihmiset katselevat 4.1 miljoonaa Youtube-videota maailmanlaajuisesti. Mitä mahdollisuuksia tämä tarjoaakaan viestinnälle, kerronnalle ja markkinoinnille! Minkälaisia videoita tehdä, miksi, miten ja mitä tämä kaikki maksaa?

Video ja liikkuva kuva ovat sykähdyttävää ja mielenkiintoista työtä. Luovat sisällöt kohtaavat teknisen osaamisen. Yritysvideon tai muun viestintää ja markkinointia varten toteutettavan videon hinta muodostuu videotuotannon eri työvaiheista. Ne jaetaan kolmeen kategoriaan: esituotanto eli suunnittelu, tuotanto eli kuvaus ja jälkityö eli editointi.

Videon suunnittelu ratkaisee monta asiaa

Videotuotannon ehkä jopa tärkein osa on suunnittelu. Kun se tehdään huolella, päästään haluttuun tavoitteeseen helpommin ja suoraviivaisemmin ja varmistetaan, että sisältö on halutun kaltainen.

Suunnittelussa istumme yhdessä asiakkaan kanssa miettimään tavoitteita: kenelle video suunnataan ja mitä sillä kerrotaan, mikä on videon kesto, missä se julkaistaan, minkälaiset tavoitteet asetetaan ja millä budjetilla tehdään. Asiakkaana sinun tavoitteesi on saada videosta hyötyä. ”Kiva video” ei riitä meillekään tavoitteeksi. Suunnittelussa kyselemme sinulta paljon ja näytämme vaihtoehtoja. Tämä siksi, että oppisimme, puolin ja toisin. Paljon kysymyksiä, mutta se kannattaa!

Suunnitteluvaiheessa käydään läpi kerronnan vaihtoehtoja, joita kutsumme käsittelytavaksi. Se tarkoittaa kaikkia elementtejä, joita kerronnassa on: musiikki, näyttelijä, kuvauspaikka, 3D- animaatio, tekstinostot ja niin edelleen.  

Kun käsittelytapa on lukittu, seuraa kerronnan käsikirjoittaminen: tarina ja sen muoto niillä osatekijöillä, jotka on yhdessä määritelty. Kun tämä on synkronissa tavoitteiden ja muiden kysymysten kanssa, voidaan siirtyä tuotantovaiheeseen.

Tuotantovaihe on hauskaa hommaa!

Tuotanto on tavallisesti halutun sisällön kuvaamista tai muuta uuden sisällön tallentamista. Jos tehdään kerrontaa jo olemassaolevasta materiaalista, siirrytään suoraan jälkityöhön eli editointiin. Tuotantovaihetta helpottaa huomattavasti se, että suunnittelu on hanskattu kunnolla. Tuotanto on mielenkiintoinen työvaihe ja poikkeaa suunnittelusta, koska se on niin dynaamis-teknis-luovaa – siis hauskaa! Niin mielenkiintoinen osa-alue on kyseessä, että kutsumme mielellämme asiakkaan mukaan tutustumaan työhömme.

Myös editointia voi tulla seuraamaan, miten homma sujuu. Jälkityön katsominen vierestä on aivan erilainen työvaihe verrattuna kuvauksiin: hyvin paljon aikaa vievää työtä tietokoneella. Toisaalta on mielenkiintoista katsoa, kun edittivelho leipoo valmiin tuotteen. Editointi on se työvaihe, joka yleensä vie eniten aikaa. Tässäkin nähdään, että hyvä suunnittelu tuo halutun lopputuloksen.

Avoin keskusteluyhteys alusta loppuun

Onnistuneen videotuotannon lähtökohtana ovat sinun tarpeesi asiakkaana. Hyvän suunnittelun ja yhteydenpidon avulla varmistetaan, että langat ja budjetit pysyvät hallinnassa. Kartoituksen jälkeen ehdotamme sinulle käsittelytapaa, ja lopulta vasaroimme halutun sisällön.

Oleellista tässä palveluammatissa on keskustelu ja tiedon siirto. Kun tuotannosta on sovittu, olemme jatkuvasti yhteydessä sinuun tilaajana siitä, missä mennään. Videotuotannon luonteeseen kuuluu, että kysymyksiä herää ja keskustelua käydään.

******

Kari Toiviainen tarjoaa Joy & Orderin asiakkaille videokerronnan osaamisen suunnittelusta totetukseen. Takataskussa Karilla on yli 15 vuoden osaaminen alalta, joka koostuu 200 käsikirjoitetusta ja ohjatusta jaksosta tv-kerrontaa sekä sadoista markkinointifilmeistä. Videokerronta on monimuotoinen tapa kommunikoida, ja se täyttää tarvittaessa hyvinkin laajan kattauksen viestintästrategisia tarpeita.