Saavutettavuus tuo potkua verkkopalveluiden kehittämiseen

Kun haluat tehdä mahdollisimman hyvää verkkopalvelua, ota ohjenuoraksi saavutettavuus. Juuri voimaan tullut saavutettavuuslaki onkin enemmän mahdollisuus kuin velvollisuus: se paitsi edistää eri käyttäjäryhmien digipalveluiden käyttöä, myös patistaa parantamaan digitaalisten palveluiden laatua. Helppokäyttöisistä ja olennaiseen keskittyvistä palveluista hyötyvät kaikki.

Suuri osa erilaisista palveluista ja tärkeistä tiedoista on siirtymässä tai jo siirtynyt nettiin. Pankkiasiat, erilaiset ajanvaraukset, postin kulun seuraaminen… kaikki hoituu netissä näppärästi.

Tai sitten ei.

Suomessa on yli miljoona ihmistä, jotka eivät pysty käyttämään erilaisia verkkopalveluita huonon saavutettavuuden vuoksi. Monella on huomattavia vaikeuksia digipalveluiden käyttämisessä tai niiden sisältöjen ymmärtämisessä. Selkokielen käyttämisestä hyötyisi joka neljäs suomalainen.

Verkko- ja mobiilipalvelujen esteettömyyttä säätelevä saavutettavuuslaki (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta) tuli voimaan huhtikuussa ja sitä aletaan soveltaa portaittain 23.9.2019 alkaen.

EU:n saavutettavuusdirektiiviin pohjaava laki velvoittaa julkista sektoria, muita julkisoikeudellisiksi toimijoiksi katsottavia ja verkkopalveluidensa kehittämiseen tai ylläpitoon vähintään puolet julkista rahaa saaneita yhteisöjä. Näiden tulee toteuttaa verkkosivustonsa siten, että kaikilla käyttäjillä on tasavertaiset mahdollisuudet niiden käyttöön.

Saavutettavuus on helppokäyttöisyyttä

Mitä saavutettavuus sitten tarkoittaa käytännössä? Sitä että verkkopalvelut ovat helppokäyttöisiä ja sisällöt helppoja ymmärtää. Palvelun toiminnallisuudet ovat sellaisia, että niitä pystyy käyttämään mahdollisista aisti-, toiminta- tai kognitiivisista rajoitteista riippumatta.

Tämä koskee esimerkiksi sivujen navigaatiota, tekstejä, kuvia, audio- ja videosisältöjä, lomakkeita ja varaustoimintoja. Sivustojen tulee toimia erilaisilla laitteilla ja apuvälineillä, esimerkiksi ruudunlukuohjelmilla tai näppäinkomennoilla.

Saavutettavuus tuo kilpailuetua

Saavutettavuus merkitsee jossain määrin eri asioita eri asiakasryhmille. Jos haluat palvella kaikkia, monien vaatimusten pitää täyttyä. On myös hyvä pitää mielessä, että missä tahansa ryhmässä on aina yksilöitä, joilla voi olla erilaisia verkon käyttöön liittyviä rajoitteita – joko tilapäisiä tai pysyviä.

Kun suunnittelet saavutettavuus edellä, laajennat samalla mahdollista käyttäjäkuntaa ja tuotat kaikkien kannalta parempaa ja kiinnostavampaa palvelua.

Palvelun saavutettavuus tuo myös kilpailuetua. Helposti lähestyttävä ja ymmärrettävä sivusto vetää puoleensa huomattavasti paremmin kuin sekava ja vaikeita ilmaisuja viljelevä.

Muutama vinkki tekijöille

Saavutettavuuslaki koskee siis jo syyskuusta alkaen vuotta uudempia palveluja. Kannattaa siis viimeistään nyt alkaa selvittää, mikä on tilanne oman organisaation verkkosivujen suhteen.

Monet saavutettavuusvaatimukset liittyvät verkkopalvelun ylläpitoon ja sisällöntuotantoon. Tässä muutama vinkki sisällöntekijälle:

 • Suosi selkeää ja ilmavaa esitystapaa. Älä tunge sivuja täyteen kuvia, tekstejä ja muita elementtejä.
 • Kiinnitä typografian käytössä huomiota siihen, että kirjaintyyli on selkeä lukea. Verkkosivuilla päätteetön kirjaintyyppi (esim. Arial tai Verdana) on helpompi lukea.
 • Vältä vilkkuvia elementtejä ja pidä tekstin ja taustan värikontrastit selkeinä.
 • Otsikoi loogisesti, hierarkisesti ja johdonmukaisesti. Se auttaa sivujen rakenteen ja sisältökokonaisuuden jäsentämisessä.
 • Suomenna vieraskieliset termit ja vältä ammattijargonin käyttöä.
  suosi teksteissä aktiivimuotoa, pää- ja sivulauseita ja lyhyitä virkkeitä. Yhteen kappaleeseen kannattaa mahduttaa vain yksi asia.
 • Käytä selkeitä ja yksilöllisiä linkkitekstejä. Muista lisätä kuviin ja graafisiin elementteihin asiaa valottavat tekstivastineet.

Ja tietenkin kaikki tekeillä oleva ja tuleva materiaali kannattaa tehdä saavutettavuusvaatimukset mielessä.

Joy & Orderin Sisällöntuottajan saavutettavuuskoulutuksessa kerrotaan, mitä muuta verkkopalveluissa tulee huomioida sisällöntuottajan näkökulmasta. Saat kattavan yleiskuvan uuden saavutettavuuslain vaatimuksista ja konkreettisia neuvoja siihen, mitä tehdä ja miten edetä. Ilmoittaudu syksyn kurssille!

Saavutettavuusvaatimukset tulevat voimaan portaittain:

 • 23.9.2018 ja sen jälkeen julkaistujen verkkosivustojen pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2019.
 • Ennen 23.9.2018 julkaistujen verkkosivustojen pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2020.
 • Mobiilisovellusten pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.6.2021.