Resepti onnistuneeseen verkkopajaan, ole hyvä!

Tässä männä päivinä on saanut oikein urakalla tehdä työpajojen, koulutusten ja yhteistyöstämisten modifiointia verkko-olosuhteisiin. Toki olemme ennenkin kouluttaneet ja kehittäneet digialustoilla, mutta esimerkiksi viestinnän palvelumuotoilupajan vetäminen isohkolle porukalle, jonka digiosaaminen vaihtelee, on suonut uudenlaisia oppimisen paikkoja myös meille tekijöille.

Ja oppiminen, kokeilu ja kehittäminenhän on ihanaa! Koronakauden tiimellyksestä ja aiemmista digivedoista oppineena muutama erityisen tärkeä vinkki sinulle, joka olet suunnittelemassa työpajaa, koulutusta tai yhteistyöstämistä diginä.

 

Infografiikka, onnistuneen verkkopajan järjestäminen.

1. SUUNNITTELE JA DEMOA – VARAUDU KAIKKEEN
Huomioi osallistujien taitotaso, käytä mahdollisimman helppoja ja intuitiivisia tai ryhmälle jo tuttuja työkaluja. Älä yliarvoi osaamista! Käsikirjoita ja kellota pajan kulku, varaa myös joustoa. Mieti, miten hoidat erillisten ryhmien fasilitoinnin, ole tässäkin realisti. Demoa pajan kulku  ennakkoon ja varaudu plan B:hen: mieti vaihtoehtoja työskentelylle, jos videoyhteys katkeaa tai joku työstöalusta irtisanoo yhteistyön.

2. INFORMOI JA INNOSTA – TEE TUTUKSI JO ENNAKKOON
Lähetä osallistujille kutsu, jossa kerrot mitä ja miten pajassa tehdään ja työskennellään. Kannusta testaamaan työkaluja jo ennakkoon. Tee tähän tarkoitukseen demopohjia, jonne pääsee helposti esim. meilikutsun tai jaetun linkin kautta. Tämä madaltaa kynnystä. Ohjeista myös mahdolliset ongelmatilanteet: kehen ja miten otetaan tällöin yhteys. Suo mahdollisuus myös kysyä lisää tässä vaiheessa.

3. RAAMITA JA LÄMMITTELE – ENNAKOITAVUUS LUO TURVAA
Jaa osallistujille etukäteen selkeä aikataulu pajan kulusta ja käy se alussa yhdessä läpi. Kerro myös tulevat tauot ja niiden pituus. Pyydä kännyt ja muut härpäkkeet kiinni, tämä aika on arvokasta yhteistä aikaa. Esittäydy positiivisella ja hyvällä vireellä (vire tarttuu!) ja lämmittele porukka vaikka alkujumpalla tai hassuin ilme -kisalla mukaan. Tähdennä kuuntelun taitoa. Näytä vielä alkuun alustan peruskäyttö ja haasta chattaamaan ja jakamaan ajatuksia myös esitysten aikana.

4. SELKEYTÄ TEHTÄVÄT – MALLIT AUTTAVAT ETEENPÄIN
Valitse jo verkkopajan suunnitteluvaiheessa selkeät ja intuitiiviset työtavat ja menetelmät. Sellaiset, ettei eteneminen vaadi jatkuvaa fasilitointia. Tee selkeät ohjeet ja malleja jo etukäteen tutustuttaviksi ja pajan aikana palattavaksi. Esim. malli käyttäjäpersoonasta, malli täytetystä palvelupolusta jne. Pidä työskentelyn kuluessa tavoite kirkkaana ja muistuta siitä myös osallistujia. “Tänään työstämme siis….”

5. FASILITOI JA AKTIVOI – HUOMAA JUMIPAIKAT
Kerro osallistujille, miten ohjaat ryhmiä pajan aikana. Nimeä ryhmänvetäjät, jotka vastaavat työn kulusta ja raportoivat purussa ryhmänsä tuotokset. Innosta keskusteluun ja kokeiluihin. Huomaa jumipaikat ja rohkaise niistä eteenpäin. Muistuta myös ajan kulusta – sillä se kuluu tosi pikaisesti! Purkakaa yhdessä chatissa tai videolla. Pyydä palautetta myös pajan toteutuksesta. Opit itsekin.

Ja ehkä tärkein: ole armollinen, itsellesi ja muille. Mokat opettavat, tärkeintä on tehdä ja uskaltaa! Ja eikun verkkopajailemaan!

 

– Jaana Jetzinger

Kirjoittaja on viestinnän ja palvelumuotoilun asiantuntija, jolle uuden kehittäminen, ihmisten innostaminen ja vuorovaikutuksen vahvistaminen on sydämen asia.

Jos tarvitset jeesiä, tukea tai tekijöitä, ota yhteyttä! Me Joy & Orderilla toteutamme tavoitteellisen verkkopajatyöskentelyn suunnittelusta aina pajan vetämiseen saakka. Lue lisää viestinnän täsmäavusta eli Klinikka -palvelustamme.