Läsnäoleva vuorovaikutus tekee ihmeitä

Keskustellessa oivallat yhtäkkiä, että vastapäätä istuvan katse on jotenkin tyhjä, kuuleeko hän edes? Tai istut palaverissa, mutta ajatukset vievät jo tulevaan viikonloppuun. Kun ollaan paikalla, mutta ei läsnä, vuorovaikutus tökkii ja väärinymmärrykset lisääntyvät. Ota avuksi mindfulness, ole läsnä ja tee kohtaamisista toimivia!

Vuorovaikutus on kaksisuuntainen väylä. Jotta syntyy aidosti vuoroja ja vaikutusta, vaaditaan läsnäolevaa viestintää. Mindfulness on hyväksyvää tietoista läsnäoloa, jolloin itsessä ja ympäristössä tapahtuviin asioihin suhtaudutaan aktiivisen keskittyneesti, avoimesti ja sallien. Tämä asenne ja olemisen tapa on vahva keino parantaa vuorovaikutusta ja keskinäisen viestinnän laatua.

Ei-läsnäolevan viestinnän vaaroja

Kaikki turhat palaverit ja turhauttavat kohtaamiset on tehty muun muassa näistä aineksista:

Ei tulla kuulluksi
Kaikki haluamme tulla nähdyiksi ja kuulluiksi. Olla kiinnostavia, saada sanomamme perille. Jos näin ei tapahdu, koemme turhautumista, pettymystä, jopa vihaa. Voi syntyä yksinäisyyden ja erillisyyden kokemuksia, tunne, ettei kukaan ymmärrä ja ettei kuulu joukkoon. Motivaatio ja vuorovaikutuksen iloa katoaa, ihmiset vetäytyvät omiin poteroihinsa. Pitäkää tunkkinne!

Tulkitaan omasta kuplasta
Ei-läsnäolevassa vuorovaikutuksessa syntyy helposti väärinymmärryksiä, hätäisiä tulkintoja ja riitaa. Kun ollaan liikaa omassa kuplassa, nähdään ja tulkitaan asiat omien silmälasien, omien sen hetkisten tunteiden ja kokemusten läpi. Herne menee herkästi nenään, kun ollaan liikaa omissa maailmoissa, tulkitaan kaikki omista lähtökohdista käsin, kohtaamatta aidosti ja avoimesti.

Jankataan ja puhutaan päälle
Kun ei ole läsnä, ei oikein jaksa kuunnella ja keskittyä toisen asiaan. Tulee helposti puhuttua päälle, eksyttyä asian viereen, jankattua epäolennaista ilman, että asiassa tai tilanteessa päästään rakentavasti eteenpäin. Kun asiaan seuraavan kerran palataan, ihmisillä voi olla aivan eri käsitykset siitä, mitä tapahtui ja mistä puhuttiin.

Näin olet läsnä, aidosti

Toimiva vuorovaikutus on hyvien ihmissuhteiden ja toimivan yhteistyön kivijalka. Se synnyttää positiivista energiaa töissä, harrastuksissa ja läheisissä ihmissuhteissa. Vuorovaikutusta voi kehittää tietoisen, hyväksyvän läsnäolon avulla voimallisesti, melko yksinkertaisinkin keinoin. Tässä muutama perusperiaate, jotka kannattaa ottaa käyttöön:

Havainnoi avoimesti

Ole avoin ja arvostelematon sen suhteen, mitä näet, koet ja kuulet. Riisu itsesi ennakko-odotuksista ja -luuloista: katso, kuuntele, koe. Kysy, jos et ymmärrä. Kuuntelemalla ja kokemalla pääsee jo pitkälle. Kohtaamalla kiireettä, keskittyneesti ja kiinnostuksesi osoittamalla voit saada ihmeitä aikaan vuorovaikutuksessa. Kiireettömyys ja keskittyneisyys tarttuu ja vuorovaikutus virittyy yhteiselle taajuudelle.

Tunnista tunne

Suhtaudumme moneen asiaan, ihmiseen tai tilanteeseen tunteella. Se on inhimillistä ja ihan ok, kunhan ei anna tunteiden liikaa sotkea vuorovaikutusta. Jos huomaat jossain tilanteessa virittyväsi voimakkaaseen tunteeseen, huomioi se, nimeä tunne. Anna sen olla, katso sitä ja hengitä sen läpi. Havaitse tunteen ja tilanteen välinen ero. Anna tälle kohtaamiselle mahdollisuus, tässä ja nyt. Ole avoin ja hyväksyvä. Itseäsi ja toista kohtaan. Kun vyöryvä tunne hellittää, näet ja koet selkeämmin.

Ilmaise tarpeesi ja toiveesi

Vuorovaikutuksessa ilmaisemme paitsi ajatuksia ja tunteita, myös toiveita ja tarpeita. Kun tulemme tilanteeseen kovin tarvitsevina, voi oma tarve värittää kohtaamista liikaa. Kun minä tarvitsen vaikkapa rohkaisua ja tukea, mutta toinen haluaa vain saada homman x rullaamaan, ollaan jo törmäyskurssilla.

Ajatuksia on miltei yhtä vaikea lukea kuin rivien välejä. Siksi: tunnista tarpeesi ja toiveesi, kerro ne selkeästi, rakentavasti, ystävällisesti, minä-muodossa. Erota omat tarpeesi toisen tarpeista ja anna tilaa myös niille.

Muista myötätunto

Mindfulnessiin liittyvän ajattelun mukaan myötätunto itseä ja toisia kohtaan on yksi tärkeimmistä asioista elämässä. Myötätunto tekee ihmisyydestä merkityksellistä, saa liittymään muihin, saa vuorovaikutuksen sujumaan. Olemme kaikki samassa veneessä, tarvitsevia, tuntevia inhimillisiä olentoja. Kaikki tavoittelemme hyvää, omalla tavallamme.
Tämän ymmärtäminen inhimillisenä peruspiirteenä tuo vuorovaikutukseen lempeyttä ja luottamusta. Kritisoinnin, pelaamisen ja kilpailun sijaan voin olla oma itseni ja suoda sen myös muille. Arvostaen ja kannustaen.

Jos tänään ei vaan suju

Jos joku vuorovaikutustilanne tuntuu tänään ylivoimaiselta, kertakaikkiaan pasmat sekoittavalta, maadoitu itseesi ja hengitä. Tunne kuinka maa, lattia tai tuoli kannattelee sinua. Katsele, miten hengityksesi soljuu sisään ja ulos. Tarvitsematta muuttaa mitään, tarvitsematta analysoida tai kritisoida. Löydä rauhallinen kohta hengitysten välillä.
Ole oma itsesi ja kohtaa muut.

Harjoitus, kokeile jo tänään!

Annan kursseillani usein tämän harjoituksen kotitehtäväksi. Palautteen perusteella vaikutukset voivat olla suorastaan kumouksellisia!

Valitse tehtävän kohteeksi ihminen, jonka kanssa sinulla on vuorovaikutuksessa jonkinlaisia haasteita. Henkilön on hyvä olla sellainen, jota tapaat melko usein. Tee seuraavilla tapaamiskerroillanne näin:

  • Näe henkilö kuin ensi kertaa, tuorein silmin, korvin, ajatuksin.
  • Kuuntele keskeyttämättä, mitä hän puhuu.
  • Katso häntä avoimen uteliaasti.
  • Osoita kuulevasi ja ymmärtäväsi nyökytyksin, silmiin katsoen, hymyillen.
  • Kerro omat ajatuksesi kiireettä, selkeästi ja neutraalisti.
  • Tunne ja näe teidät molemmat inhimillisinä ihmisinä, samassa veneessä olevina.

Arvoi vaikutelmasi tapaamisen jälkeen. Jatka harjoitusta kahden viikon ajan. Mitä huomaat?

Jaana Jetzinger

Kirjoittaja on viestinnän asiantuntija sekä mindfulness-kouluttaja ja Sydänmindfulness SMF -menetelmän kehittäjä. Jaana tekee mindfulness-perusteista viestintä- ja voimavaravalmennusta yksilöiden ja yhteisöjen kanssa.

Haluatko kysyä tai tietää lisää mindfulness-pohjaisesta työskentelystä? Ota yhteyttä: jaana.jetzinger@joyandorder.fi