Viestinnästä tehtiin osa Klinik Healthcare Solutionsin palvelua – “Homma rokkaa”

Klinik Healthcare Solutions halusi tarjota julkisen terveydenhuollon asiakkailleen keinoälyteknologian lisäksi myös viestintäpalveluita. Valmiin viestintämateriaalin tavoite oli tukea Klinik Pron käyttöön ottavia asiakkaita osaltaan muutoksessa ja tehdä Klinik Pron ostamisesta houkuttelevampaa. Kaikkea edelsi huolellinen viestinnän pohjatyö.

Klinik Healthcare Solutions kehittää keinoälyyn perustuvia palveluita, jotka tuottavat nopean ja tarkan lääketieteellisen analyysin käyttäjän sille kertomista oireista. Yksi yhtiön tuotteista on Klinik Pro, jonka avulla terveydenhuollon asiakkaat voivat ottaa verkossa yhteyttä terveysasemalle, saada apua ja neuvoja ja hakeutua hoitoon. Tätä kirjoitettaessa Klinik Pro on käytössä yli 40 paikkakunnalla.

Onnistunut muutos edellyttää onnistunutta viestintää

Klinik Pron käyttöönotto on niin kuntalaisille kuin terveydenhuollon ammattilaisille merkittävä muutos totuttuihin tapoihin varata aika lääkärille tai hoitajalle. Klinik halusi tukea asiakkaitaan myös viestinnässä, jotta Klinik Pron käyttöönotto olisi mahdollisimman sujuvaa.

Tätejä pyydettiin suunnittelemaan asiakkaiden käyttöön viestintäpaketti, jonka avulla he voivat helposti viestiä muutoksesta kuntalaisille. Sen tarkoitus oli paitsi informoida kuntalaisia myös hälventää uuteen palveluun mahdollisesti liittyviä epäluuloja, vähentää muutoksesta asiakkaille aiheutuvaa kuormitusta ja tehdä Klinik Pron ostamisesta helpompaa. Viestintämateriaalilla haluttiin myös osoittaa Klinik Healthcare Solutionsin ammattimaista ja asiakasystävällistä tapaa toimia.

“Viestinnällä on ollut iso merkitys palvelumme myynnin ja käyttöönottojen yhteydessä. Hyvin suunniteltu, selkeä ja komean näköinen viestintäpaketti auttaa asiakasorganisaatiota hahmottamaan paremmin, mistä koko asiassa on kysymys, ja nostaa samalla loppuasiakkaan keskiöön heti alkuvaiheessa. Terveydenhuollon muutoksissa on erityisen tärkeää miettiä alusta saakka loppukäyttäjää ja heidän haasteita tai pelkoja uudistusten keskellä”, sanoo Klinikin toimitusjohtaja Hannu Nissinen.

“Viestinnällä on ollut iso merkitys palvelumme myynnin ja käyttöönottojen yhteydessä.”

 

Viestintäpaketti suunniteltiin yhdessä Klinikin tiimin ja suunnittelutoimisto Aivanin kanssa siten, että se sisältää materiaalia julkaistavaksi ja jaettavaksi niin terveysasemien tiloissa, sosiaalisissa medioissa, verkkosivuilla kuin paikallismediassa.

“Autoimme sisällön suunnittelussa, tuottamisessa ja materiaalien räätälöinnin projektinhallinnassa Aivanin kanssa ja yhteydenpidossa Klinikin asiakkaiden kanssa terveyskeskuksissa”, kertoo yhteyspäällikkömme Anne Nenonen, jonka hellässä ja tiukassa johdossa projektia vietiin läpi.

Materiaalin tuli olla helposti muokattavissa kunkin kunnan tarpeisiin esim. visuaalisen ilmeen osalta. Sisällön piti olla informatiivinen, helposti ymmärrettävä ja mielenkiintoa herättävä.

“Asiakkaat ovat kokeneet helpotusta valmiin viestintäpaketin saamisesta. Kaikki ovat ottaneet sen mielellään käyttöön”, Hannu kertoo.

Helpotus ja tyytyväisyys ovat välittyneet myös meille: ”Tämä on ollut tuplakivaa, kun samalla on saanut palvella kahta tahoa, Klinikiä ja heidän asiakkaitaan”, Anne sanoo.

Materiaaleja ja prosessia hiottiin muutaman käyttöönoton verran, minkä jälkeen Klinikin tiimi saattoi alkaa itse koordinoida viestintäpaketin tuotantoa jokaisen uuden asiakkaan kanssa.

“Käyttöönottojen ja niiden viestinnän lähdettyä rullaamaan siirryimme suunnittelemaan ja tuottamaan mediaviestintää siitä, miten käyttöönotot eri alueilla ovat sujuneet”, Anne kertoo.

Viestinnän tuottaminen osana teknologiayhtiön palvelua on ollut tiimillemme palkitsevaa.

“On hienoa tehdä yhteistyötä asiakkaan kanssa, joka mieltää viestinnän palveluksi omalle asiakkaalleen”, Anne kertoo.

“On hienoa tehdä yhteistyötä asiakkaan kanssa, joka mieltää viestinnän palveluksi omalle asiakkaalleen.”

Pitkäjänteinen ja luottamuksellinen yhteistyö

Viestintäpakettien suunnittelua oli edeltänyt Viestintästartti-projekti, jonka kuluessa luotiin raamit pitkäjänteiselle ja tulokselliselle viestinnän suunnittelulle ja tekemiselle. Viestintästartin jälkeen yhteistyötä on jatkettu sopimusasiakkuudella, jonka puitteissa tädit ovat auttaneet myös verkkosivujen sisällöntuotannossa ja verkkosivuprojektin koordinoinnissa, sosiaalisen median viestinnässä, käännöstöissä ja monissa päivittäisissä käytännön kysymyksissä.

“Yhteistyö Joy & Orderin kanssa on ollut mutkatonta ja dynaamista.”

 

Työtä on vielä paljon, ja odotamme innolla Klinik Healthcare Solutionsin valtauksia kansainvälisillä vesillä. Kaiken pohjana on luottamus ja hyvä yhteisymmärrys:

“Yhteistyö Joy & Orderin kanssa on ollut mutkatonta ja dynaamista. Kiireinen startup yhtiö ei ehdi istumaan yhdessäkään turhassa palaverissa. Asioiden täytyy tapahtua itseohjautuvasti, ja palavereissa lähinnä päätetään suunnista ja tulevista tarpeista. Joy & Order kykenee ottamaan kopin aiheesta ja hoitamaan vastuualuetta itsenäisesti. Se on sitä todellista lisäarvoa, kun tietää ja näkee että homma rokkaa ilman että täytyy muistutella ja kysellä perään.”

Tiimimme:

Anne NenonenAnne Nenonen:

  • projektin johto

Larissa Rima:

  • viestinnän suunnittelu ja sparraus
  • copywriting

Laura Mänki:

  • viestinnän suunnittelu ja sparraus
  • verkkosivuprojektin konsultointi

Jaana Tapio:

  • mediaviestintä

Yhteistyökumppanimme:

Käännöstyöt suomi-englanti, suomi-ruotsi:
Käännöstoimisto Sarax-Converto & Scribo, Sara Torvalds