CMADFI: Tädit yhteisömanagerien kokoontumisajoissa

Monien markkinoijien on hyvin vaikea oppia suuntaamaan kiinnostuksensa vähemmän omaan rakkaaseen tuotteeseensa ja enemmän yleisöönsä. Kuitenkin tässä piilee yksi tärkeä onnistuneen markkinoinnin avain. Lahdessa maanantaina 27.1. järjestetyt yhteisömanagerien kokoontumisajot CMADFI eli Community Manager Appreciation Day in Finland oli tervetullut ylistys yhteisöllisyydelle ja kuuntelemiselle. Ei sanaakaan markkinoinnista, vaikka markkinoijille tapahtuma tarjosi painavaa asiaa.

Mitä yhteisömanageri tekee?

Ammattinimike on hyvin nuori, ja monet tekevät yhteisömanagerointia muun toimensa ohessa. Toimenkuvaan voi kuulua hyvin monenlaisia tehtäviä kuten organisaatiolle tärkeiden keskustelujen seuraamista ja niihin osallistumista, tiedon välittämistä kentältä tuotekehityksen, myynnin ja markkinoinnin tueksi, hiljaisten signaalien löytämistä, mielipidejohtajien tavoittamista, organisaation tai brändin äänen tuomista mukaan keskusteluihin. Jos yhteisömanageri on terminä uusi, suosittelen lukemaan Arttu Silvastin kuvauksen yhteisömanagerin tehtävistä.

Yhteisömanagerointia voi tehdä myös sisäisesti, jolloin tarkoitetaan organisaatioiden sisäistä eli työyhteisön managerointia. Tähän tarkoitukseen on olemassa sosiaalisen intranetin alustoja, joiden avulla luodaan olosuhteita entistä avoimempaa ja keskustelevampaa työkulttuuria varten. Toimiva sosiaalinen intranet myös helpottaa tiedon jakamista osastorajojen ja jopa valtakunnan rajojen yli. Parhaimmillaan se tekee sisäisestä viestinnästä vuorovaikutteista perinteisen kontrolloivan ja yksisuuntaisen ilmoittelun sijaan. Kannattaa perehtyä aiheeseen lähemmin katsomalla Aino Heiskan (Ambientia) ja Samuli Airaksisen (F-Secure) esitys organisaation sisäisistä yhteisöistä.

Johanna Janhosen ja Lassi Valkaman tuottaman kyselytutkimuksen tulosten perusteella moni yhteisömanageri tuntuu kaipaavan lisää ymmärrystä ja tukea työlleen. Yhteisömanagerit toivovat, ettei heidän työtään pidettäisi “Facebookissa roikkumisena” ja tykkääjien metsästämisenä.

Yhteisömanagerin työ pitäisi nähdä strategisesti tärkeänä tehtävänä, jolle asetetaan tavoitteet ja osoitetaan resurssit.

Saman kyselytutkimuksen perusteella yhteisömanagerille on monin paikoin osattu onneksi jo osoittaa tärkeitä organisaation tavoitteita tukevia tehtäviä. Yhteisömanageroinnilla halutaan tavoittaa asiakkaita ja faneja, luoda keskustelua ja tuottaa sisältöä. Sen toivotaan lisäävän yrityksen tunnettavuutta ja houkuttelevuutta työnantajana. Yhteisömanagerilla on siis monia myyntiä, markkinointia, viestintää ja HR:ää tukevia tehtäviä.

Community Manager on yhteisön tuntosarvet

Yhteisömanagerin on tärkeää pitää kaikki aistit valppaina ja kuunnellä herkällä korvalla, mitä yhteisöissä tapahtuu. Työn tueksi on saatavilla myös työkaluja. Voimme saada tärkeää ja kiinnostavaa tietoa organisaatiolle merkityksellisten yleisöjen kiinnostuksen kohteista, puheenaiheista, huolista ja toiveista.

Ilman kuuntelua ei ole dialogia, on vain yksinpuhelua.

Kuuntelu lisää ymmärrystämme yleisöistämme ja toimintaympäristöstämme. Voimme tietää, mitä meille tärkeät ihmiset puhuvat meille tärkeistä asioista. Aija Laurila Työeläkevakuuttajat TELA ry:stä antoi vakuuttavan esityksen siitä, miksi ja miten heillä yhteisöjen kuuntelua tehdään. Yhteisöllisyyden vaaliminen on siis tärkeää niin organisaation sisällä kuin sen ulkopuolella. Yhteisö ei synny keinotekoisesti perustamalla eikä vuorovaikutusta voi pakottaa. Yhteisöllisyyttä voidaan ruokkia luomalla sille entistä parempia olosuhteita. Rajoituksilla ja valvonnalla ei kannusteta ilmaisemaan ajatuksia ja ideoita eikä rakenneta luottamuksellista ilmapiiriä. Yhteisö ei synny pelkästään jonkin työkalun käyttöönotolla.

Osallistuin tapahtumaan jo kolmatta kertaa, vain kaikkien aikojen ensimmäinen CMADFI-tapahtuma on jäänyt väliin. Suosittelen tutustumaan muihinkin päivän esityksiin, jotka kaikki löytyvät CMADFI-tapahtuman ohjelmasta. Kiitos kaikille järjestäjille innostavasta ja ajatuksia herättäneestä päivästä sekä tilaisuudesta ulkoiluttaa meidän selfiekeppiä, nähdään ensi vuonna!