Hanna P Korhonen, FM, viestinnän ja digitaalisten työympäristöjen strategisti

Sujuva ja iloinen työpäivä syntyy, kun viestintä ja vuorovaikutus toimii ja oikea tieto on oikeassa paikassa oikeaan aikaan! Tarvitaan iloa ja järjestystä. Selkeitä roolituksia, kirkasta logiikkaa. Kulttuuriin sopivia, liiketoimintaa tukevia, tarkoituksenmukaisia yhteistyön työkaluja. Tehokasta muutosviestintää työkulttuurin muutoksen tueksi.

Selkeytän ratkaisut työyhteisöviestinnän, kollaboraatiotyökalujen ja tiedonhallinnan haasteisiin. Ratkaisuna voi olla esimerkiksi intranetin konsepti, sisäisen viestinnän kanavavalinnat ja toimintatavat, Office 365:n käyttöönoton tiekartta, vaatimusmäärittely tai muutosjohtamisen suunnitelma. Tuen digitaalisten työvälineiden käyttöönottoa ja työkulttuurin muutosta kohti avoimia moderneja työtapoja.

Väitän, että kestävimmät ratkaisut viestinnän ja tiedonhallinnan haasteisiin saavutetaan yhteistyöllä ja jaetuista oivalluksista, joten hyödynnän työssäni palvelumuotoilun menetelmiä ja yhteiskehittämistä.

Minulla on yli 15 vuoden kokemus organisaatioviestinnästä, verkkopalveluiden konseptoinnista ja kehittämisestä sekä järjestelmien käyttöönotoista ja muutosjohtamisesta.

Olen ollut työstämässä yli 60 organisaation ratkaisuja. Asiantuntemuksessani yhdistyvät organisaatioviestintä ja IT, halu ja empatia ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa ja henkilöstöä sekä toimivat fasilitointimenetelmät. Tunnen eri teknologioiden, työkalujen ja ekosysteemien mahdollisuudet sekä muiden hyvät käytännöt. Teknologiariippumattomana pystyn tukemaan organisaatiotanne oli teknologiaekosysteeminne jo valittu tai ei.

Tiimiimme, verkostomme lähipiiriin kuuluu toistakymmentä ammattilaista: graafikoita, kirjailijoita, sisällöntuottajia, toimittajia, strategeja, palvelumuotoilijoita, työyhteisövalmentajia. Tutustu täältä koko jengiin!

Kuva: Valtteri Kantanen