Tiukka tekniikka, silkkiset sisällöt – markkinoinnin uusi aika

 

Asiakkuusmarkkinointiliiton ja Avaus Marketing Innovationsin julkaisema Markkinoinnin uudistajat 2015 -tutkimus antaa rohkaisevan kuvan suomalaisten yrityspäättäjien tulevaisuuden suunnitelmista.

Tutkimuksen mukaan digitaalisen asiakasläheisyyden rakentaminen nousee markkinoinnin päätehtäväksi 2016.

 

Panostukset markkinointiin kasvavat, tulokset puhuvat entistä enemmän ja sisällöt ovat ratkaisevassa asemassa. Helppoa muutos ei kuitenkaan ole. Alla neljä tutkimuksesta poimimaani johtopäätöstä sekä meidän vastauksemme niihin.

1. Markkinoinnin tärkein tehtävä on myynnin kasvattaminen

Tutkimus vahvistaa, että markkinoijilta odotetaan yhä enenevässä määrin mitattavia myynnin tuloksia. Kampanjanomaisiin quick win -panostuksiin tottuneiden on kuitenkin maltettava sitoutua pitkäjänteiseen, koko organisaation läpi kulkevaan työskentelyyn. Nyt on mahdollista saada enemmän vähemmällä rahalla, kunhan markkinointi ei jää sarjaksi yhden osaston yksittäisiä tempauksia.

Olimme pyytäneet asiakastamme elokuiseen syntymäpäiväseminaariimme pitämään puheenvuoron aiheesta “Toimitusjohtajan 5 syytä satsata digimarkkinointiin”. Asiakkaamme viisi syytä olivat myynti, myynti, myynti, myynti ja myynti. Vuoden alussa uusi toimitusjohtaja oli ensi töikseen siirtänyt markkinoinnin panostukset verkkoon. Yritysmyynnissä oli jo ensimmäisen puolen vuoden aikana saatu lupaava kasvu aikaan edelliseen vuoteen verrattuna, ja nyt oltiin päästy vasta alkuun.

”Myynnin ja markkinoinnin lähestyminen jatkuu entisestään markkinoinnin saadessa yhä selkeämpiä myyntiin kytkettyjä vastuita ja mittareita.”

 

2. Sisällöt ratkaisevat, kun teknologia ja analytiikka ovat jo käytössä

Tutkimuksen mukaan käynnissä on laajamittainen markkinoinnin muutos, jossa yritykset panostavat omiin kanaviin, analytiikkaan, markkinoinnin automaatioon sekä asiakkaita kiinnostaviin sisältöihin. Kun markkinointisuppilon teknologiaan ja dataan liittyvät haasteet on saatu ratkaistua, on tärkeää, että suppilon päässä ja kaikissa kohtaamispisteissä matkan varrella on tarjolla sisältöä, jolla on oikeasti jotain merkitystä asiakkaalle.

Maailma on täynnä timanttisia sisältöjä, eikä siksi kenelläkään ole mitään syytä käyttää aikaansa sellaisen sisällön kuluttamiseen, joka ei ole kiinnostavaa. Sen vuoksi kaikki aika ja raha, joka käytetään huonon tai keskinkertaisen sisällön tuottamiseen, on silkkaa haaskausta.

Meitä tämä yrityspäättäjien ilmoittama satsaus ilahduttaa suuresti. Asiakaslähtöisyyden sijaan puhutaankin jo asiakasläheisyydestä. Ei enää riitä, että ymmärretään asiakasta, vaan halutaan päästä iholle.

”Omien kanavien kehittämisen tavoitteena on luoda kestäviä asiakassuhteita ja olla jatkuvasti läsnä asiakkaiden elämässä.”

 

3. Nykyinen tapa toimia ja siihen liittyvät käytännöt tekevät muutoksesta hidasta

Muutos on kinkkinen asia. Yleensä sen toivotaan olevan näyttävää, nopeaa ja kivutonta, mitä se harvoin on. Meidät on usein pyydetty avuksi juuri silloin, kun asiakkaan organisaatiossa on havahduttu siihen, että markkinointia ja viestintää täytyy ruveta tekemään uudella tavalla ja että muutokseen tarvitaan apua.

Hiljattain Digistartin loppupalaverissa palasimme asiakkaan kanssa projektin alussa kirjattuihin haasteisiin. Hän totesi, että ne voidaan kaikki vetää yli. Työ oli vasta alussa, mutta muutoksen uralle oltiin päästy. Mielellämme ottaisimme kunnian tästä saavutuksesta, mutta meidän tehtävämme on lopultakin vain fasilitoida muutosta. Asiakas itse joutuu tekemään kovimman työn. Johdon sitoutuminen ja innostuneen ilmapiirin luominen on aivan ratkaisevaa muutoksen onnistumisessa.

”Toimintatapojen muuttaminen ei käy yhdessä yössä.”

 

4. Resurssipula vaivaa uutta markkinointia

Markkinoinnin uudistajat 2015 -tutkimuksen mukaan monet organisaatiot ovat joutuneet pienentämään markkinointitiimejään. Uusien osaajien löytämistä pidetään vaikeana. Markkinoinnin panostuksia pitäisi siis kasvattaa ja tuloksia parantaa vähemmällä henkilöstöllä.

”Henkilöstöresurssien todettiin estävän kehittämistä merkittävästi.”

 

Kokopäiväisen henkilön palkkaaminen tarkoittaa aina vähintään kymmenien tuhansien eurojen vuosittaista kustannusta. Sellaisen investoinnin tekeminen on monelle pk-yritykselle sula mahdottomuus. Kasvu ja uudet työpaikat syntyvät ennen kaikkea pk-yrityksissä, mutta ilman ammattimaista markkinointia on vaikea menestyä.

Tätä varten olemme kehittäneet Digitonni-palvelumme. Noin 15 000 euron sijoituksella meiltä saa sekä strategista suunnittelua, konsultointia että tuloksellista käytännön markkinointiviestintää jopa kokonaisen vuoden ajan. Tällaisella satsauksella ei toki saa täysipäivästä tekijää, mutta merkittävää parannusta sillä kyllä saadaan aikaan.

Ilmassa on uudenlaista ajattelua

Kentällä liikkuessani havaitsen usein ilmapiiriä, jossa muutos koetaan uhaksi, markkinointi menoeräksi ja digitalisaatio pelottavaksi. Siksi Markkinoinnin uudistajat 2015 -tutkimuksen tulokset ilahduttavat suuresti.

Se, että nykyaikaisen markkinoinnin haasteet ja mahdollisuudet on tunnistettu, valaa uskoa siihen, että on suuri joukko yritysjohtajia, jotka ovat päättäneet kääriä hihat. Kiitos yrityspäättäjille erityisesti siitä, että digitaalista markkinointia ei nähdä pelkästään joukkona teknologisia ratkaisuja vaan mahdollisuutena läheisen asiakassuhteen luomiseen laadukkaiden ja tunteita herättävien sisältöjen avulla.

Voit ladata Markkinoinnin uudistajat 2015 -tutkimuksen täältä.