On aina yhtä kivaa kun
tädiltä tulee kirje!

Iloisia uutisia kerran kuussa sähköpostiosoitteen hinnalla.

Suunnittelu ja muutosprojektit

Kun on aika käynnistää perämoottori ikuisen soutamisen sijaan

 

Onko viestinnän punainen lanka hukassa? Pyyhkiikö viestintästrategia pölyä harteiltaan? Haluaisitteko saada henkilöstönne viestimään niin sisäisesti kuin ulkoisesti? Kertovatko asiakkaat ja työntekijät teistä samaa tarinaa? Kiinnostaisiko tietää, mitä asiakkaanne ihan oikeasti ajattelevat ja tuntevat kohdatessaan teidät? Oletteko päättäneet hakea potkua liiketoimintaan tuottamalla entistä parempia palveluita, luomalla työkulttuurin, jonka pariin hakeudutaan, ja viestimällä näistä entistä kuuluvammin? Haluaisitteko saada työntekijät ja asiakkaat rakastamaan teitä, jotta pärjäisitte kilpailussa paremmin? Kuuluuko bullshit bingoonne kirosanat työntekijälähettilyys, henkilöbrändi, asiakaskokemus ja työntekijäkokemus? Eikö ihan kiva riitä?

Viestintästrategiat ja viestinnän suunnittelu

Viestintästartti

Viestintästartti-prosessimme sopii erinomaisesti tilanteisiin, joissa muutoksen tarve on tunnistettu, mutta alkuun pääsemiseksi tarvitaan apua. Olemme tuottaneet startteja niin yrityksille kuin järjestöillekin ja saaneet aikaiseksi iloa, järjestystä ja tuloksia. Viestintästartti sopii niin ulkoisen kuin sisäisen viestinnän kehittämiseen.

Viestintästartissa luodaan kokonaiskatsaus asiakkaan tilanteeseen, tunnistetaan kehityskohteet ja rakennetaan tiekartta seuraavia askelia varten. Sen konkreettinen lopputulos on dokumentaatio siitä, mitä halutaan sanoa, kenelle, millä tavalla ja mitä ruvetaan tekemään. Se sisältää tyypillisesti myös sosiaalisen median suunnitelman. Vähintään yhtä tärkeä lopputulos ovat innostus ja hyvä mieli siitä, että kokonaisuus hahmottuu, opitaan uusia asioita, tiedetään mitä pitää tehdä, sitoudutaan ja jaetaan vastuuta.

Asiantuntijat: Larissa Rima, Laura Mänki, Anne Nenonen

Palveluiden kehittäminen, asiakaskokemus ja tarinallistaminen

Rikastetut asiakaspersoonat – uskalla kohdata asiakkaasi

Projektissa tuotetaan syvällä asiakasymmäryksellä rikastetut muotokuvat asiakkaista: heidän tarpeistaan, toiveistaan, peloistaan ja motivaatioistaan. Rikastetut asiakaspersoonat tehostavat markkinoinnin ja viestinnän vaikuttavuutta. Niiden avulla voidaan myös löytää uusia asiakasryhmiä ja tuottaa ns. epäreilua kilpailuetua mahdollistavaa tietoa. Myynnin ja markkinoinnin lisäksi persoonat toimivat liiketoiminnan kehittämisen tukena ja innovoinnin lähteinä. Organisaation sisällä rikastetut asiakaspersoonat lisäävät empatiakykyä ja tuottavat oivalluksia asiakaskokemuksesta.

Persoonat tuotetaan sukeltamalla asiakkaan aitoon ympäristöön, keskustelemalla ja havainnoimalla sekä käyttämällä muita työkaluja, joiden avulla saadaan syvyyttä ja uusia ulottuvuuksia olemassa olevaan asiakasdataan. Rikastetut asiakaspersoonat auttavat saumattoman asiakaskokemuksen kehittämisessä ja luovat uusia tulokulmia myös palvelunkehitykseen.

Asiantuntija: Palvelumuotoilija, asiakaskokemuksen kehittäjä Monica Uusiniemi

Lue lisää aiheesta Monican bloggauksesta Uskalla kohdata asiakkaasi – tie asiakasymmärryksestä kasvuun!

Kokemusstartti – sukellus asiakkaan tunteisiin, tarpeisiin ja toiveisiin

Mikä on nykyinen asiakaskokemus ja miksi – miltä asiakaskokemus näyttää kohtaamisten sarjana asiakkaan näkökulmasta koettuna? Kokemusstartti tuotetaan usein palvelun tai laadun kehittämisen alkuvaiheessa nykytilan selvittämiseksi ja asiakaskohtaamisten solmukohtien kartoittamiseksi. Kokemuskartoitus on sukellus asiakkaan tunteisiin, tarpeisiin ja toiveisiin hänen ympäristössään ja kontekstissaan. Kokemuskartoitus toteutetaan asiakkaan arjessa hyödyntäen erilaisia etnografisia tutkimusmenetelmiä ja työkaluja. Kokemuskartoituksen lopputulemana syntyy konkreettinen kuva asiakaskokemuksen nykytilasta ja kohtaamisten sarjasta sekä kuiluista asiakkaan kokemuksessa. Se siis samalla sekä avaa liiketoiminnan kehityskohtia että tunnistaa innovointi- ja liiketoimintamahdollisuuksia. Kokemusstartissa tunnistetaan merkitykselliset kohtaamiset ja saadaan tietoa, jota voi hyödyntää myynnin, markkinoinnin ja viestinnän suunnittelussa sekä sisällöntuotantossa.

Asiantuntija: Palvelumuotoilija, asiakaskokemuksen kehittäjä Monica Uusiniemi

Lue lisää aiheesta Monican bloggauksesta Uskalla kohdata asiakkaasi – tie asiakasymmärryksestä kasvuun!

 

Stooripuu – vaikuttava viestintä kasvaa Stooripuussa

Tarinallistaja Anne Kalliomäen kehittämän Stooripuu-menetelmän avulla luodaan yritykselle oma ydintarina. Stooripuussa työstetään tarinallisia elementtejä, jotka johdetaan asiakkaan liiketoiminnasta, asiakkaista ja arvoista. Tarinallistaminen tuo yrityksen toimintaan ja asiakaskokemukseen inhimillistä kosketusta ja elämyksellisyyttä. Sen avulla luodaan tuotteita ja palveluita, joista syntyy ainutlaatuisia ja erottuvia kokemuksia.

Asiantuntija: Tarinallistaja Anne Kalliomäki

Nytku vai sitku?

Kutsu tädit kylään niin jutellaan lisää!

Aloita tästä!

 

Back to Top

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä. Eväste on verkkosivuston lähettämä pieni yksinkertainen tekstitiedosto, joka tallentuu tietokoneelle, älypuhelimeen tai tablettiin. Käytämme evästeitä asetustesi muistamiseen. Ne eivät sisällä henkilötietoja. Evästeiden käytön voi estää selaimen asetuksista, mutta estolla saattaa olla kielteinen vaikutus sivuston toimintaan.

Sulje