On aina yhtä kivaa kun
tädiltä tulee kirje!

Iloisia uutisia kerran kuussa sähköpostiosoitteen hinnalla.

Koulutus, valmennus ja työpajat

Oppiminen on kivaa!

Innostavat, asiantuntevat tädit ja sedät voi tilata pitämään luentoja, tietoiskuja, koulutuksia, työpajoja ja herätyshetkiä. Tulemme tunniksi, päiväksi tai koko kevääksi. Koulutuksistamme ovat saaneet apua niin yritysjohtajat, viestinnän ammattilaiset, pienyrittäjät kuin isojen julkishallinnon organisaatioiden esimiehet ja työntekijät.

“Tärkein oppi? Ajatella sivujani asiakkaan näkökulmasta.”

“Kiitos teille tädeille positiivisesta otteesta ja innostuneesta imusta!”

“Ryhmässä joka kerta mukava, positiivinen fiilis, syntyi kivaa keskustelua ja verkostoitumista.”

”Tuntuu siltä että tämä oli yksi hyödyllisimmistä koulutuksista mitä meillä on ollut. Ei mitään tylsää eikä liian vaikeaa vaan just oikein ja kiinnostavaa ja ajatuksia herättävää!”

 

Alla esittelemme muutamia koulutuspakettejamme. Ota yhteyttä ja kerro tarpeistanne, niin räätälöimme teille sopivan kokonaisuuden!

Viestintä, sisällöntuotanto ja sisältömarkkinointi

Uutta potkua organisaatioviestintään

Mitkä ovatkaan nykyaikaisen viestinnän ja markkinoinnin lainalaisuudet? Miten voisimme ohjata tekemisemme uusille raiteille, terävöittää viestiämme, ottaa kokonaisuden paremmin haltuun ja saada parempia tuloksia? Koulutuksessa käydään läpi modernin viestinnän mekanismeja, mennään vastaanottajan nahkoihin ja opitaan luomaan käyttäjäprofiileja. Ideoimme myös käytännön sisältöaiheita ja mietimme, missä ja miten voisimme tavoittaa haluamiamme yleisöjä. Koulutus sopii esim. suurten organisaatioiden viestintätiimeille, jotka haluavat päivittää osaamistaan, saada ulkopuolista näkemystä ja tilaisuuden yhteiselle keskustelulle ja suunnittelulle.

Kouluttajat: Laura Mänki tai Larissa Rima

Sisältötyöpaja: sisällöntuotannon ideointi ja dokumentointi

Sisällöt sosiaaliseen mediaan, blogiin, videoihin tai infograafeihin eivät harmiksemme putkahda taivaasta. Ideoista ei yleensä ole pulaa, mutta usein ne ovat hajallaan ison organisaation syövereissä lukuisten ihmisten pään sisällä. Sisältötyöpaja on tilaisuus koota yhteen organisaation eri osaajia eri osastoilta osallistumaan sisältöaiheiden ideointiin ja sitouttaa työyhteisöä viestinnän käytännön tekemiseen. Työpajassa kirkastetaan, mitkä ovat organisaation ydinviestit, kohdeyleisöt ja puheenaiheet. Lopputuloksena on aina iso nippu konkreettisia sisältöaiheita, joita voi ryhtyä toteuttamaan heti.

Kouluttajat: Laura Mänki tai Larissa Rima

Blokinmurtaja – kirjoituskammosta itsensä ilmaisuun ja luovuuteen

Etkö ole viestinnän ammattilainen mutta haluaisit kirjoittaa ja osallistua organisaationne blogiin? Blokinmurtaja on todellinen luovan kirjoittamisen tehopaketti, jonka aikana käydään läpi bloggaamisen perusasioita ja käännetään luovuuden nupit kaakkoon! Koulutuspäivä sisältää perusteellisen määrän puhetta luovuudesta ja runsaasti erityylisiä kirjoitusharjoituksia, jotka helpottavat tyhjän arkin kammosta kärsivän kirjoittajan paineita. Tavoitteena on oppia ilmaisemaan itseään avoimella ja lämpimällä tavalla kirjoittaen.

Itsensä ja oman elämänpolkunsa tunteminen kuuluvat yhteen, joten kurssilla työstetään jonkin verran elämänkaareen liittyviä asioita, kirjoitetaan tunteista ja kehitetään erilaisten harjoituksien kautta mm. humoristisesti kirjoittamisen taitoa. Kurssilla tehdään erilaisia luovuutta avaavia kirjoittamisharjoituksia, joiden avulla herätellään tunnemuistia ja vapautetaan ilmaisua.

Koulutuspäivän sisältö suunnitellaan tilaajan tarpeita, lähtötilannetta ja kirjoittajapersoonaa kunnioittaen, ilon kautta! Tärkein väline kurssilla on halu kirjoittaa ja heittäytyä kokeilemaan uutta!

Kouluttaja: Kirjailija, sisällöntuottaja, luovan kirjoittamisen ohjaaja Laura Paloheimo

Lue blogistamme Lauran haastattelu, jossa pohditaan miten löytää kiinnostavaa ,sanottavaa ja miltä tuntuu laittaa itsensä alttiiksi? 

 

Videosisällöt ja niiden tuotanto

Audiovisuaalinen kerronta eli videosisällön tekeminen ei ole salatiedettä. Tekniikka on nykyisin kaikkien saatavilla ja periaatteessa kuka tahansa voi hallita sen käytön. Kun rakennetaan talo, on hyvä olla yhteydessä siihen timpuriin, joka osaa neuvoa järkevän tavan tehdä itselle toimiva koti. Videotuotannon koulutukseen kuuluu koko päivän työpaja,  jossa tutustutaan videokerrontaan ja hiotaan omaa kerrontatapaa. Kirkastamme, mitä videosisältöjä voi toteuttaa omatoimisesti ja miten.

Kouluttaja:  Ohjaaja, käsikirjoittaja, teatteri-ilmaisun ohjaaja Kari Toiviainen

Työntekijälähettilyys

Viestintäairut-valmennus

Mietitäänkö teillä, miten henkilöstö saataisiin mukaan viestimään? Olisiko ulkomaailmankin syytä tietää, mitä kaikkea teillä oikeasti tehdään? Kulkeeko tieto huonosti? Mistä aika ja mistä ideat? Mistä päästä asiaa pitäisi ryhtyä ratkomaan ja miten? Työyhteisö- ja viestintävalmennusta ainutlaatuisella tavalla yhdistävä Viestintäairut-valmennus on kehitetty juuri näihin tarpeisiin. Tarkka kuvaus valmennuksen sisällöstä löytyy täältä.

Kouluttajat:  Laura Mänki,  Terhi Lavonen ja Päivi Hoikkala

Tarinallistaminen

Intro tarinallistamiseen – vaikuttava viestintä on nyt

Miten rakentaa kokonaisvaltaista viestintää eri kanavien välille? Miten punainen lanka
löytyy? Miten vaikuttaa, innostaa ja sitouttaa? Tarinallistamalla se onnistuu.
Tarinallistamisen introssa käydään tarinallistaja Anne Kalliomäen johdolla läpi mitä tarinallistaminen tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä voi olla juuri teidän organisaatiollenne.

Kouluttaja: Tarinallistaja Anne Kalliomäki 

Asiakaskokemus ja palvelumuotoilu

Johdatus palvelumuotoiluun

Maailma muuttuu, niin mekin – Johdatus palvelumuotoiluun -koulutus tarjoaa uuden ajattelumallin ja tekemisen prosessin sekä työkalupakin asiakaslähtöiseen kehittämiseen ja uusien kasvumahdollisuuksien tunnistamiseen. Koulutus on kompakti tekemällä oppimiseen keskittyvä johdanto palvelumuotoilun saloihin ja ajattelumalliin, prosessiin sekä työkalupakkiin. Koulutus lisää ymmärrys siitä, mistä palvelumuotoilussa on kyse ja miten sitä voi hyödyntää käytännössä omassa yrityksessä liiketoiminnan kehittämiseen, asiakaskeskeisyyden lisäämiseen, ongelmien ratkaisuun ja henkilökohtaiseen kasvuun.

Kouluttaja: Palvelumuotoilija, asiakaskokemuksen kehittäjä Monica Uusiniemi

Työhyvinvointi, työyhteisötaidot ja työkulttuuri

Kohtaaminen keskiössä – avain työyhteisön hyvinvointiin

Mitkä ovat hyvinvoivan työyhteisön tunnusmerkit ja miten niitä ylläpidetään? Millaista on uutta luova yhdessä ajattelemisen taito ja arvostava kohtaaminen? Miten annetaan ja vastaanotetaan palautetta niin, että hyvä tulee näkyväksi ja kriittinenkin viesti tavoittaa ja mahdollistaa muutoksen rakentavalla tavalla? Vuorovaikutuksellinen ja kokeileva kolmituntinen avaa, luo uutta ja oivalluttaa. Koulutus sopii niin johtoryhmille kuin erilaisille tiimeille ja työyhteisöille. Koulutus lisää ja luo uutta avointa, läsnäolevaa ja vaikuttavaa vuorovaikutusta yksilön, ryhmän ja organisaation tasoilla. Jokainen voi vaikuttaa!

Kouluttaja: Henkilöstövalmentaja, työnohjaaja STOry Päivi Hoikkala

Pieni Mielitreeni ™ – helpotusta stressin ja kiireen kokemukseen

Pieni Mielitreeni™ on kahden tunnin kurkistus tietoisen läsnäolon ja NLPn maailmaan. Pieni Mielitreeni ™ tarjoaa mindfulnessin ja NLPn perusteita sekä konkreettisia työkaluja hyvään, tasapainoiseen työarkeen ja muuhun elämään. Koulutus lisää voimavaroja, keskittymiskykyä ja tehokkuutta, vähentää stressin kokemusta ja auttaa palautumaan nopeammin. Koulutus sopii niin johtoryhmille kuin erilaisille tiimeille ja työyhteisöille.

Kouluttaja: Henkilöstövalmentaja, työnohjaaja STOry Päivi Hoikkala

Coaching

Coaching on yksilön tai ryhmän tehtävästä lähtevää, tavoitteellista, tutkivaa ja kehittävää vuoropuhelua ja yhdessä ajattelua. Se on kokemuksellisen oppimisen prosessi. Coaching on luottamuksellista, määräaikaista, ja säännöllisesti toteutettavaa yhteistyötä. Se edistää ammatillista kasvua ja yhteistyötaitoja sekä mahdollistaa uudet näkökulmat, oivallukset ja ratkaisujen löytämisen haastavissa tilanteissa. Coaching selkeyttää perustehtävää ja on toimiva työn kehittämisen väline. Coaching sopii niin yksilöille, tiimeille kuin johtoryhmille.

Kouluttaja: Henkilöstövalmentaja, työnohjaaja STOry Päivi Hoikkala

 

Johtaminen ja esimiestaidot

Esiintymisen dynamiikka – minä ja matkani esiintyjänä

Teatteritaiteen ohjaaja, tv- ja videotuotannon ammattilainen Kari Toiviaisen esiintymiskoulutus sopii esim. myynti-, koulutus- ja esimiestehtävissä esiintyville henkilöille. Kari kutsuu esiintymisen dynamiikaksi elävää prosessia, jossa esiintyjä on yhteydessä itseensä ja muihin. Koulutuksen aikana tutkitaan omaa ja muiden minäkuvaa esiintyjänä, haetaan omia työkaluja esiintyjän matkalle ja jaetaan tähän kuuluvia voimistavia kokemuksia.

Kouluttaja:  Ohjaaja, käsikirjoittaja, teatteri-ilmaisun ohjaaja Kari Toiviainen

Tulevaisuustyöpaja

Tulevaisuustyöpajassa saadaan työkaluja tulevaisuuden hahmottamiseen erilaisten megatrendien, trendien ja hiljaisten signaalien valossa ja hahmotetaan mahdollisuuksia ja keinoja tulevaisuuden tarkasteluun. Konteksti voi olla strategiatyön taustoitus, kilpailukentän analyysi tai kuluttajakäyttäytymisen ennakointi. Tämä tuottaa tietoa päätöksentekoon, kehityskohteiden valintaan ja avartaa näkymiä oman yrityksen ja tehtävän ulkopuolelle. Se myös tuo merkityksellisyyden tunteen päivittäiseen tekemiseen. Työpajassa tehdään ja visualisoidaan tulevaisuuskartta valitusta aihepiiristä.

Kouluttaja: Palvelumuotoilija, asiakaskokemuksen kehittäjä Monica Uusiniemi

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Back to Top
Tällä sivustolla käytetään evästeitä. Eväste on verkkosivuston lähettämä pieni yksinkertainen tekstitiedosto, joka tallentuu tietokoneelle, älypuhelimeen tai tablettiin. Käytämme evästeitä asetustesi muistamiseen. Ne eivät sisällä henkilötietoja. Evästeiden käytön voi estää selaimen asetuksista, mutta estolla saattaa olla kielteinen vaikutus sivuston toimintaan.

Sulje